1-0 til heksene. Bestanden af lokale hekse bliver ikke decimeret Skt. Hans aften. Der er nemlig indført afbrændingsforbud. Arkivfoto

1-0 til heksene. Bestanden af lokale hekse bliver ikke decimeret Skt. Hans aften. Der er nemlig indført afbrændingsforbud. Arkivfoto

Brandvæsnet siger nej:

Ingen bål i Skanderborg Kommune til Skt. Hans

Også i Aarhus, Samsø og Odder kommuner må man se langt efter hekse på vej til Bloksbjerg

Der indføres forbud mod afbrænding i det fri og afbrænding af bål, herunder også Sankthansbål, i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner. Der tillades dog stadig anvendelse af ukrudtsbrændere, mindre bålfade og grill m.v. Det meddeler Østjyllands Brandvæsen i en pressemeddelelse.

Forbuddet indføres i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Afbrændingsforbuddet er begrundet i den langvarige tørke.

Forbuddet gælder ikke en kontrolleret anvendelse af ukrudtsbrændere, mindre bålfade og grill m.v., hvor grillen med videre er placeret på fliser el.lign. u-brændbart materiale.

Der skal dog udvises stor forsigtighed ved enhver aktivitet med ovennævnte mulige afbrænding. Det skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand. Det anbefales samtidigt at nærområder eventuelt vandes, og at der forefindes slukningsredskaber i nærheden under aktiviteten.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelsen.

Forbuddet gælder fra den 15. juni 2018 og indtil videre.

Ophævelse af forbuddet vil ske ved ny annoncering, fremgår det af pressemeddelelsen.

cns

Publiceret 15 June 2018 11:04