Det er bekymringen, at Skovby Møbelfabrik kan risikerefå sværere vilkår. Arkivfoto

Det er bekymringen, at Skovby Møbelfabrik kan risikerefå sværere vilkår. Arkivfoto

Debat: Hvornår får vi vores 325.000 kroner tilbage

Svar på tiltale til Thomas Cordtzs (C) debatindlæg "Hvor er borgernes retssikkerhed?"

Af
Thomas Pedersen

Rolighedsvej 7

Skovby Nord

Thomas Cordtz spørger i forbindelse med Skanderborg Kommunes planer om at ændre på by- og landzonezonegrænserne i Skovby Nord: "Hvor er borgernes .... sikkerhed for at de gældende regler og rammer for deres bolig og ejendom holder. Sikkerhed for, at de rammer kommunen selv har vedtaget faktisk også gælder. At man kan regne med dem. Lægge planer for fremtiden".

Det er rigtigt gode spørgsmål, som vi der bor i Skovby Nord også gerne vil have svar på.

Men Thomas Cordtz retter sit spørgsmål specifikt til "Venstrefløjen", - han burde snarere rette det til de partier, der i de tre årtier fra 1975 til 2005 - hvor byudviklingen i Skovby Nord løb helt af sporet - havde magten i enten Galten Kommunalbestyrelse, Udvalget for Teknik og Miljø, - eller begge dele.

Også i 80'erne, 90'erne og 00'erne var der nemlig en politisk vedtaget Kommuneplan med rammeafsnit for Skovby Nords områder.

I de Kommuneplaner stod der, at der i området for blandet Bolig og Erhverv kun måtte drives "mindre og ikke-generende fremstillingsvirksomhed" - men en fremstillingsvirksomhed fik af Galten Kommune lov til at udvide massivt med en stor fabrikshal med støjende maskiner og udsugning, - og senere fik de endog dispensation til at producere om natten, og fik lempet støjgrænsen om natten så de kunne støje endnu mere i forhold til boligområdet.

Der stod også at arealudnyttelsesprocenten for området for blandet Bolig og Erhverv skulle være 40% - men virksomheden fik af Galten Kommune lov til at bebygge 70%.

Der stod også at "Det samlede areal til fremstillingsvirksomheder og lagervirksomheder må ikke forøges", - men virksomheden fik af Galten Kommune lov til at udvide sit areal til fremstillingsvirksomhed og lager ved at opkøbe og nedrive tilstødende boliger.

Der er således en 45 år gammel tradition for, at borgerne der BOR i Skovby Nord ikke kan regne med et ord af, hvad der står i Kommuneplanen.

Og en tilsvarende 45 år gammel tradition for, at dem der driver virksomhed i Skovby Nord end ikke behøver at læse den, fordi de kan reelt producere, bebygge og rive ned som de vil.

Vi købte vores ejendom i Skovby Nord i 1986, - den ligger i et boligområde, og har cirka 20 meter skel til det område, hvor Kommunen havde planlagt at erhverv ikke måtte udvides, hvor der ikke måtte overbebygges, og hvor der kun måtte drives mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed. Fair nok.

Vurderingsrådet vurderede cirka 10 år senere, at vores ejendoms grundværdi nu skulle nedsættes på grund af Skovby Møbelfabriks øgede forurening. Her i 2018 er værdinedsættelsen på grund af forureningen fra Skovby Møbelfabrik ansat af ligningsmyndighederne til kr. 325.000.

Så kære Thomas Cordtz: Vi er glade for, at du skriver, at Det konservative Folkeparti står vagt om borgernes sikkerhed og rettigheder. Hvornår får vi vores 325.000 kroner tilbage?

Publiceret 13 June 2018 21:00

SENESTE TV