Sådan tager Siim Bygade sig ud, en klassisk landsbygade, der skal bevares.

Sådan tager Siim Bygade sig ud, en klassisk landsbygade, der skal bevares, mener borgerforeningen.

DEBAT: Er lokalplaner elastik i metermål?

Af
Bestyrelsen i Siim Borgerforening

I UgeBladet 22. maj kunne man læse, at Siim Borgerforening undrer sig over Skanderborg Kommunes vurdering af, at den nye pavillon ved Bakkely er - som lokalplanen for området tilskriver - "i harmoni med de nuværende karaktertræk i landsbymiljøet".

Billederne i artiklen taler deres eget sprog. At borgerforeningen undrer sig, er århundredets underdrivelse! Vi er desuden særdeles utilfredse med en forhastet beslutningsproces uden rettidig inddragelse.

Siim Borgerforening glæder sig over, at Ry tiltrækker nye unge familier, og kommunens servicetilbud skal naturligvis tilgodese nye familiers behov. Det er ikke udvidelse af Institutionen Bakkely, Siim Borgerforening anker. Det er måden, hvorpå Skanderborg Kommune fuldstændig har overset at inddrage områdets beboere rettidigt.

I Siim har vi en holdning til, at der bygges efter lokalplanens bestemmelser. Det har Skanderborg Kommune også haft i andre byggesager i Siim, men vi vurderer, at kommunen i denne sag tolker lokalplanen til eget forgodtbefindende. En forhastet og hurtig proces har haft afgørende indflydelse på manglende borgerinddragelse og på de beslutninger, der er truffet. Og det er utilfredsstillende.

Fra marts 2017 har Siim Borgerforening ad flere omgange henvendt sig til Skanderborg Kommune for at sikre inddragelse i forhold til en eventuel udvidelse af Bakkely. Vi var især bekymrede for de trafikale konsekvenser for landsbymiljøet.

Forvaltningen har hver gang lovet at orientere Borgerforeningen, når der var noget konkret om udvidelsessagen. Det gjorde de bare ikke!

I artiklen i Ugebladet 22. maj nævner Claus Leick, formand i miljø- og planudvalget, at der i 2018 har været dialog med Siim Borgerforening omkring parkering. Det er korrekt, at der 29. januar blev afholdt dialogmøde mellem Børnehaven Bakkely og Siim Borgerforening omkring byggeri, parkeringsplads og tilkørselsforhold.

Men er det principielt en dialog, når der allerede er truffet endelig beslutning i sagen - eller er det blot skinhøring? Og er det rettidig inddragelse af relevante parter, for hvem byggeriet har stor indflydelse? Det mener vi ikke!

I samme artikel nævner Claus Leick, at den grå pavillon med foranliggende parkeringsplads er trukket cirka 38 m (reelt 33 m) tilbage på en såkaldt koteletgrund, og at bygningen derfor ikke er en visuel del af landsbymiljøet. Det er der meget delte meninger om, særligt når man bor i området.

Når man går en tur i Siim Mose eller på landsbygaden, er det meget vanskeligt at overse den nyetablerede grå pavillon og parkeringsplads, som adskiller sig betydeligt fra landsbyens øvrige huse i visuelt udtryk.

Vi skal ikke gå i detaljer i forhold til lokalplanens ordlyd, men en grå pavillon med tilhørende parkeringsplads til otte biler – sidstnævnte er trukket cirka to meter væk fra landsbygaden - er helt sikkert ikke hensigten med den eksisterende lokalplan. Siim Borgerforening må konkludere, at når Skanderborg Kommune skal tolke lokalplan for Skanderborg Kommune, så er en lokalplan åbenbart elastik i metermål. Vi anerkender, at det er besværligt, når borgere insisterer på inddragelse – særligt efter at beslutningerne er truffet, og man er godt i gang med byggeproces. Siim Borgerforening havde rettidig omhu, men I overså og overhørte os!

Det er stadig muligt at imødekomme den særlige bekymring om øget trafik på gaden. Man kan anlægge parkeringsplads et andet sted, hvilket Claus Leick orienterede om på dialogmøde 11. april, men det har man åbenbart ikke politisk haft vilje til.

Et opråb til andre borgere i Ry - jeres børn og unge er dagligt bløde trafikanter i Siim landsby på vej til og fra skole og fritidsaktiviteter. Bemærk, at det ikke længere er en landsbygade med begrænset trafik!

Bør vi i Siim Borgerforening tage en tudekiks? Måske, men en lokalplan bør være retningsanvisende. Når Skanderborg Kommune i denne sag så bevidst kan sidde borgernes interesser overhørigt og tilsidesætte hensigten med en lokalplan, så kan man vel gøre det samme i andre byggesager i kommunen.

Publiceret 08 June 2018 13:00

SENESTE TV