Unge i Skanderborg kan søge penge fra Ungepuljen

Formålet er at skabe fællesskab mellem unge i Skanderborg Kommune

Den nyoprettede Ungepulje i Skanderborg er nu mulig at søge midler fra. Puljen er til gavn for unge mellem 13 og 25 år, som kan ansøge om op til 25.000 kroner til projekter for kommunens unge eller materialer til samme gavn. Puljens formål er at skabe fællesskab mellem unge i Skanderborg Kommune, samt at kunne understøtte unge og deres innovative projekter i kommunen.

Principielt kan alle unge søge om penge fra puljen, men der er dog nogle kriterier der skal være opfyldt, for at man kan komme i betragtning til Ungepuljen:

    Man skal være mellem 13 og 25 år for at kunne søge fra puljen, men ansøgeren og dermed tovholderen skal være over 16 år, og har det formelle ansvar for gennemførsel af projektet

    Ansøgerne kan enten være en forening eller en selvorganiseret gruppe, hvis medlemmer hovedsageligt er mellem 13 og 25 år. Ansøgerne skal have et tilhørsforhold til Skanderborg Kommune.

Derudover er der nogle krav til projekter eller materielle anskaffelser. Projekterne skal være til gavn for kommunens unge. Materielle anskaffelser skal fortrinsvist være til offentlig gavn.

Puljen støtter ikke allerede afholdte events. Puljens logo skal indgå i markedsføringen. Projektet må ikke danne et overskud på mere end 500 kr. Er overskuddet større, skal midlerne tilbagebetales.

For at søge ungepuljen skal man udfylde et ansøgningsskema, der bliver gennemgået og vurderet af et ansøgningsudvalg bestående af både medlemmer og ikke-medlemmer af Skanderborg Ungdomsråd, geografisk spredt rundt i kommunen. Når ansøgningsskemaet er sendt afsted bliver ansøgningen vurderet indenfor en måned.

Ansøgningsskemaet kan findes på kommunens hjemmeside,www.skanderborgungdomsraad.dk/ungepuljen, hvor man også kan læse mere om puljen .

logy

Publiceret 17 May 2018 06:30

SENESTE TV

Debat: Støt op!

Det kan godt være, at det er som at slå i en dyne, men alligevel er det meget vigtigt at møde op, når der indkaldes til borgermøde vedr. Regionens besparelse på busserne. I hvert fald vil vi i Dansk Folkeparti i Skanderborg gøre alt for at støtte op om den 'folkebevægelse', der er ved at opstå imod Region Midts nedlæggelser af buslinjer.

Debat: Kollektiv trafik er ikke kun blå busser

Endnu engang må vi desværre konstatere, at Regionen fralægger sig ethvert ansvar over for os, som ikke er bosat i de store byer. Man har fået skyklapper på, over for den udvikling der sker i landsbyerne. For ikke ret mange dage siden, fremlagde landsbyerne i Skanderborg deres fremtidsplaner for byrådet. Samtlige byer ønskede en udvikling, hvor der bl.a. skulle flytte nye borgere til, for at bevare foreningslivet, butikkerne og skolerne.

I Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Skanderborg er vi meget bekymrede for Regionsrådets beslutning, om at skære ned på den offentlige transport, der i stedet for udvikling, vil fremme afvikling i landområderne.

Så vores opfordring skal være, at så mange borgere som muligt støtter op om de 'folkemøder', der bliver afholdt i den kommende tid, blandt andet i Herskind 22 oktober.