Nogle at de bedst bevarede knogler fra udgravningerne i Alken i 2012.

Nogle at de bedst bevarede knogler fra udgravningerne i Alken i 2012.

Alken Enge:

Borgerne inviteres til dialog om fortidslevn

Der skal måske tages initiativer, der kan sikre, at landskabet ikke fortsat sætter sig i Alken Enge, da det truer unikke fortidslevn

 

Onsdag 2. maj kl. 19 holdes der er borgermøde i Mejeriet i Alken om de to arealer i Skanderborg Kommune, der er udpeget til arkæologiske ikonlokaliteter. 

 

Det ene er våbenofferfundet i Illerup Ådal. Det andet er levnene af de døde krigere i Alken Enge.

 

LÆS OGSÅ: Alken-krigerne er nationale klenodier

Landskabet sætter sig

Formålet med mødet er at fortælle om de projekter, som en arbejdsgruppe arbejder med omkring Alken Enge og de arkæologiske levn fra den slagne hær, som ligger i engene. 

De tidligere arkæologiske udgravninger fra 2008 til 2014 har givet anledning til at se nærmere på, hvordan landskabet i Alken Enge ændrer sig over tid. 

Det blev tydeligt ved de tidligere arkæologiske undersøgelser, at moselandskabet har sat sig som følge af blandt andet omfattende dræning i 1956.

 

Denne sætning på cirka 80 til 100 cm har betydet, at væsentlige dele af de humane levn er forsvundet. 

 

Der er dog stadig meget velbevarede levn bevaret i dybere vandmættede og ilt-frie lag. 

Men der foregår stadig en løbende nedbrydning af knoglerne, da sætningen i mosen fortsat sker med cirka to cm. om året.

 

Både for at få et helt præcist overblik over hvad der sker i engene af sætninger - og hvad der sker med den oddedannelse, som husene på Alkenvej er placeret på, er denne første del af en større undersøgelse så småt igangsat.

 

Men Museum Skanderborg og Geoscience ved Aarhus Universitet har i en årrække forsøgt at skaffe midler til at få set nærmere på de forhold, og det er nu lykkedes.

Et ikon-område

Oven i dette projekt kommer så udpegningen af Alken Enge som ikonlokalitet.

 

Udpegningen betyder at der på et nationalt og nordeuropæisk plan er tale om et af de vigtigste arkæologiske lokaliteter, hvor der over tid kan udføres arkæologiske udgravninger, der kan være med til at give et langt mere underbygget indblik i det nordeuropæiske jernaldersamfund i tiden omkring Kristi fødsel.

 

Måske kan forskning af de humane levn ligefrem medføre ændringer i danmarkshistorien.

Også af den grund er det nu vigtigt, at der ses nærmere på, hvordan levnene fra de mange hundrede krigere i Alken Enge kan bevares for eftertiden.

 

På mødet 2. maj vil der blive givet en status og fortalt om baggrunden for ”Den ofrede hær i Alken Enge”. 

 

Derefter fortælles om hvilke tanker og muligheder, der er for at sikre de arkæologiske levn for eftertiden og for fremtidige arkæologiske udgravninger.

 

Til stede på mødet i Alken 2. maj vil være Viggo Rasmussen fra Skanderborg Kommune, Knud Erik Hesselbjerg fra Naturstyrelsen, Konsulent Bendt Nielsen og Ejvind Hertz fra Museum Skanderborg.

boll-

Publiceret 24 April 2018 10:00

SENESTE TV