Glædelig og velsignet jul

Hedder det god eller glædelig og velsignet jul?

Af
Sognepræst Kristian R. Skovmose

Skanderborg Sogn

herunder Sølund.

 
 
Det er snart jul. Vi ser det, hører det, mærker det og smager det. Julen og juletiden har mange skikke og traditioner. Forleden kom jeg til at tænke på, hvilken julehilsner, der er bedst og mest rigtige.
 

Andre har tænkt over det samme. Forrige uge Bragte Ugebladet et lille læserbrev: Ikke god, men glædelig jul.
 

I slutningen af november spurgte et firma i Berlingske Business: Hvilke julehilsner virker bedst. I Emma Gads bog: Takt og tone frem, er der givetvis også lidt råd og vejledning at finde.
 

Men hvad siger vi egentlig nu til dags, når julen stunder til og vi skal julehilse på hinanden i tale eller på skrift.
 

Nogle steder vælger man i den religiøse neutralitets navn at sige: Glædelig ferie.
Mange, heldigvis de fleste, vedkender sig julen som en kristen højtid og siger: God jul.
Rigtigt mange ligger en lidt dybere følelser i det og udbryder: Glædelig jul.
 

Endelig støder vi på enkelte, der vover, måske mest på skrift, at bruger de helt store ord og siger: Glædelig og velsignet jul.
 

Der skal ikke herske tvivl om, at mine julenhilsen favoritter er: Glædelig jul eller dybest set: Glædelig og velsignet jul.
 

Engang imellem skal vi vove at støve de store ord af og finde de dybe følelser frem, som kan gemme sig i enkelte ord eller små udtryk og formuleringer.
 

Ordet glædelig har oldnordiske rødder, og kan ifølge Ordbog Over Det Danske Sprog bruges om forhold, tidsrum, skæbnetilskikkelse og lignende, som fremkalder, medfører eller bringer glæde. Eller om person, sind og lignende, som føler glæde. Glæde handler om lystfølelse, fornemmelse af noget godt eller en stor tilfredshed.
 

Julen med Jesu fødsel, Guds komme til verden som menneske, er udtryk for, at Gud vil os det godt og netop vil glæde os. Meget passende vi prøver at leve os ind i det i omgangen med hinanden.
 

Kun sjældent tager vi ord som velsigne og velsignet i munden. Det er lidt højstemte ord, der alt for ofte lukkes inde i kirken, fordi, de forbindes med tro og Gud.
 

Men de fortjener at leve mere frit og udtalt iblandt os.
 

Ordet velsigne betyder og bruges, som ordbogen forklare: Om gud, skæbnen, guds eller naturens gaver.
 

Det kan handle om at skænke (varig) nåde, beskærmelse, lykke, trivsel, fremgang.
Julen manifesterer et fællesskab imellem Gud og mennesker. Gud lader Jesus føde som menneske og blandt mennesker, som de står og går lige fra Maria og Josef, til hyrderne og de vise mænd.
 

Gud vil os det godt. Julen er anledning til at dele det med hinanden ved at tage de store og højtidelige ord i munden: Glædelig og velsignet jul!

Kristian R. Skovmose, sognepræst.

Kristian R. Skovmose, sognepræst.

Publiceret 22 December 2017 10:00

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV