I klemme: Med Free Style Libre er det så simpelt at aflæse blodsukkeret, at fire-årige Karla selv kan gøre det. Men Karla kan ikke få bevilliget måleren som hjælpemiddel. I stedet skal hun nu vente på, at Region Midtjylland finder ud af, om regionen vil bevillige hende glukosemåleren som behandlingsredskab.
I klemme: Med Free Style Libre er det så simpelt at aflæse blodsukkeret, at fire-årige Karla selv kan gøre det. Men Karla kan ikke få bevilliget måleren som hjælpemiddel. I stedet skal hun nu vente på, at Region Midtjylland finder ud af, om regionen vil bevillige hende glukosemåleren som behandlingsredskab.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Hjælpemiddel: To be or not to be - eller både og

Ankestyrelsen har afsagt principafgørelse om ny type glucosemåler - men afgørelsen er langt fra entydig

Er en ny type glukosemåler, der måler blodsukkeret ved hjælp af en lille sensor under huden og uden stik i fingrene, et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab.

 

Konsekvenserne af den problematik beskrev Lokalavisen i starten af arpril, da vi bragte historien om fire-årige Karla, hvis tilværelse slog en ordentlig kolbøtte, da hun fik konstateret diabetes.

 

Karla skal stikkes i fingrene 12-15 gange i døgnet, men med den nye glukosemåler Free Style Libre kan blodsukkeret i stedet aflæses med en lille scanner.

 

Eneste problem for Karlas familie er, at den nye glukosemåler ikke er til salg i Danmark, og derfor skal Karla have måleren bevilliget - enten som hjælpemiddel eller som et behandlingsredskab. Men det er langt fra en enkel sag at få afgjort.

 

Nu har Ankestyrelsen taget stilling til problematikken i en principafgørelse, men for Karla ændrer det ikke på noget som helst. For afgørelsen er langt fra entydig.

Kan ikke tage klar stilling

“Man kan sige, at vi ikke rigtig kan gøre det, vi er blevet bedt om, nemlig at komme med en klar afgørelse. Der er to lovgivninger i spil her - sundhedslovgivningen og serviceloven,” siger Jesper Egelund, der er kommunikationskonsulent hos Ankestyrelsen.

 

“Det, principafgørelsen slår fast er, at kommunerne i de her sager om den nye type glukoselåler først skal se på, om måleren hører under sundhedslovgivningen som et behandlingsredskab. og hvis den ikke gør det, så skal kommunen vurdere, om borgeren kan få bevilget måleren som et hjælpemiddel efter serviceloven,” forklarer han.

 

Undervejs i den principieller behandling af sagen har Ankestyrelsen spurgt Sundheds- og ældreministeriet til råds.

 

“I forhold til serviceloven gælder det såkaldte subsidiaritetsprincip. Det betyder, at en kommune først og fremmest skal kigge på, om et hjælpemiddel kan bevilliges som behandlingsredskab. Kan det det, så skal kommunen sende borgeren videre til regionen. De muligheder, der er på sundhedsområdet, skal være udtømt, inden man begynder at kigge på, om glukosemåleren kan bevilliges som hjælpemiddel,” understreger Jesper Egelund.

To trin hver gang

I praksis betyder det, at kommunerne fremover skal vurdere hver enkelt henvendelse om bevilling af den nye type glukosemåler individuelt.

 

“Ja, kommunen skal hver gang tage stilling til de to spørgsmål. Først skal den sikre sig, om støtten til den nye glukosemåler kan ske efter sundhedslovgivningen. I de tilfælde er der tale om et behandlingsredskab. Kan borgeren ikke få bevilget glukosemåleren efter reglerne på sundhedsområdet, så skal kommunen vurdere, om borgeren kan få tilskud ifølge serviceloven. Og i de tilfælde vil glukosemåleren blive betragtet som et hjælpemiddel,” oplyser Jesper Egelund.

 

Karlas familie søgte Skanderborg Kommune om at få den nye type glukosemåler bevilliget som et hjælpemiddel til Karla. Afslaget fra kommunen ankede familien, og ankesagen indgik i principafgørelsen fra Ankestyrelsen.

 

Her fik Karla endnu et afslag, da Ankestyrelsen vurderer, at i lige præcis hendes tilfælde er der tale om et behandlingsmiddel.

 

Karla må nu vente på, at region Midtjylland tager stilling til, om hun kan få glukosemåleren bevilget som et behandlingsredskab.

Publiceret: 11. Juli 2017 11:30
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

ANNONCER
Se flere