Arkivfoto.
Arkivfoto.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT. K: Vi skal have bedre skoler - ikke dyrere

Af Thomas Cordtz, lærer gennem 14 år, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti, Lyngbyvej 14, 8680 Ry

Skal skolerne i Skanderborg Kommune fortsat være blandt de bedste? Ja, absolut! Skal skolerne tilføres flere penge for at kunne være det. Nej. Ikke nødvendigvis, selvom politikere fra både Venstre og Det Radikale Venstre i den forgangne uge har slået til lyd for dette. Pengene, der er afsat til undervisningsområdet, skal i stedet bruges langt mere fornuftigt, end de ansvarlige politikere hidtil har evnet.

 Tal fra Undervisningsministeriet viser godt nok, at Skanderborg Kommune “kun” bruger 53.709 kr./elev/år, mens landsgennemsnittet ligger på 64.917. Vores nabokommuner ligger også over os: Silkeborg: 60.165 kr. Odder: 65.425 kr. Horsens: 59.125 kr. Alligevel klarer eleverne i Skanderborg kommune sig bedre ved de afsluttende prøver end i nabo-kommunerne. Ved afgangsprøverne i 2015 og 2016 opnåede eleverne i Skanderborg hhv. 7,2 og 7,4 i gennemsnit i dansk. I Silkeborg 6,9 og 7,1. I Odder 6,6 og 7,0. I Horsens 6,5 og 6,7. Der er tydeligvis ikke sammenhæng ml. udgifterne pr. elev og de resultater, der opnås.

Så selvom det lyder forjættende at tilføre skolerne flere penge, og vi alle kan blive enige om, at gode skoler koster, må jeg mane til besindighed. At kræve flere penge til et kommunalt område, hver gang der opstår vanskeligheder, er ikke en gangbar løsning. Pengene gror ikke på træerne, og hver gang, der bruges en krone i det offentlige, er det en krone hårdtarbejdende borgerne har indbetalt. Det skal vi have stor respekt for. Forslagene fra Venstre og De Radikale må således være udtryk for automatik-reaktioner.

I stedet for blot at kræve flere penge, må vi bruge dem vi allerede har med langt større omhu og omtanke. Vi må kræve, at de siddende politikere udviser økonomisk ansvarlighed og kritisk sans og bruger de mange skattepenge, borgerne indbetaler til kommunen fornuftigt - i stedet for at øde dem bort på vidtløftige projekter, nye indsatsområder og modeluner, som det fx er sket med Synlig læring, der har kostet kommunen 19 mio. kr. Synlig læring har med al tydelighed vist, at der er rigeligt med penge til skolerne. For de 19 mio. kr., det stærkt omdiskuterede projekt har kostet, kunne man i stedet have ansat flere lærere, givet meget mere støtte til svage elever eller effektivt sat ind i forhold til den store gruppe af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.

Uddannelse koster, ja! Men i stedet for pr automatik at tilføre flere penge, skal vi først og fremmest bruge dem, vi allerede har, fornuftigt. Vi skal have bedre skoler - ikke dyrere. Det vil jeg og Det Konservative Folkeparti arbejde for.

 

 

 

Publiceret: 09. Januar 2017 13:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

ANNONCER
Se flere