Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Venstre vil efterbevilge

Af Jens Erik Sørensen, byrådskandidat for Venstre

'Fortsat tilbagegang' er min omskrivning af borgmester Jørgen Gaardes slogan – 'fortsat fremgang'. Der er en klar forskel på det, som han siger og gør. På byrådsmødet 1. nov. viste 3. budgetopfølgning, et forventet merforbrug for hele året på 12 mio.. I ældreplejen.

I samme opfølgning, var der et mindre forbrug på 20 mio. på beskæftigelsesområdet, disse penge sendes direkte tilbage til kassebeholdningen. Efterfølgende på samme møde, var det et enigt byråd, der stemte for ydelses- og kvalitetsstandarder i ældreplejen, som forventes at være udgiftsneutrale i 2018. Alle partier er derfor enige om, at den ydelse som er i 2017, er den samme i 2018 og dermed samme omkostning. Borgmesteren indstillede i budgetopfølgning, at merforbruget skal afdrages af ældreområdets budget.

Her kommer lidt tal: Der bliver tilført ældreområdet ekstra 7 mio. i 2018 vedtaget i budget – 2 mio. i effektivisering = 5 mio. – afdrager vi 12 mio. over 2 år, så er der 0,0 kr. tilbage. Med uændrede ydelsesstandarder, vil der derfor være fortsat underskud på 1 mio. pr. måned i 2018.

Venstre vil rette op på denne budgetmæssige underfinansiering, ved at efterbevilge merforbruget i 2017, så ældreområdet reelt tilføres 5 mio. mere i 2018. En stemme på Jørgen Gaarde og de partier, som støtter ham, er en stemme på fortsat tilbagegang i kvaliteten i ældreplejen, hvorimod en stemme på Venstre, betyder reel fremgang i den pleje og omsorg, som vi tilbyder borgere med plejebehov, på plejecentre og i eget hjem.

Publiceret: 15. November 2017 14:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

Valget netop nu