Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Uambitiøs skolepolitik i Skanderborg

Af Jens Sønderskov, byrådsmedlem for SF

Der er alt for få ambitioner og visioner i den skolepolitik, som et flertal i byrådet sender i høring i denne uge.

 

SF ærgrer sig over, at en så vigtig politik ikke kan og vil noget mere. Vi håber at høringsprocessen vil give input til en forbedring af forslaget, således at den endelig politik vil noget mere med vores skoler og elever.

 

Folkeskolen er for mig og SF noget af det vigtigste, vi kan arbejde med i en kommune. Det er der børnene mere end noget andet sted uden for familien, børnene dannes. Det er der vores børn møder fællesskaber og forskellighed. Det er der, børnene lærer noget af det, de skal bruge i deres liv og fremtid.

 

Når SF ikke kan støtte det nuværende udkast, skyldes det først og fremmest, at politikken har meget stort fokus på kvalifikation (dygtig) fremfor livslæring eller dannelse.

 

Ikke fordi jeg på nogen måde går imod, at eleverne skal blive dygtige, men jeg ser ikke antydninger af, at vi ønsker en kreativ skole fyldt med glæde, fantasi og engagement, der medvirker til at eleverne styrkes i deres livslyst.

 

I udkastet hedder det at ”vi ser og møder den enkelte elev med tydelige og udfordrende læringsmål med en forventning om progression, så den enkelte bliver så dygtig som mulig”.

 

Begreber som kreativitet og innovation bliver kompetencer, som eleverne skal tilegne sig og ikke noget skolen er fuld af.

 

Disse elementer understøttes af at begrebet undervisning konsekvent er erstattet af begrebet læring. Det betyder, at fokus nu kun ligger på undervisningens resultat og ikke på hvordan mødet mellem lærer og elev er funderet i undervisning som proces.

 

Derved bliver skolen en maskine børnene puttes ind i. Med de rigtige og udfordrende mål ender det med, at de kommer ud i den anden ende som ”dygtige”

 

På den måde bliver børnene objekter i et læringsprojekt og ikke sprudlende og glade mennesker, der motiveret søger ny læring.

 

Der er en antagelse om at alle børn glædes ved og trives ved at lære. Det tror jeg er rigtig med den rigtige undervisning.

 

En undervisning fuld af engagement og faglig dygtighed kan skabe et rum, hvor børnene sprudler af nysgerrighed og lyst til livet og læring, men det sker ikke blot ved at sætte udfordrende mål.

 

Lærerne, som alt andet lige vil have en stor aktie i gennemførelsen af skolepolitikken, nævnes ikke.

 

Hvad med inklusionen? Vi har de senere år inkluderet elever i folkeskolen, der ikke tidligere var en del af folkeskolens fællesskab. Det må vi da sætte retning på i skolepolitikken.

 

Udkast til skolepolitik har efter SF´s opfattelse en forkert retning, den er ikke ambitiøst nok i forhold til børnenes livslæring og jeg oplever at tænkningen er teknokratisk. 

 

 

Publiceret: 21. April 2017 15:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

ANNONCER
Se flere