Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Trafikale udfordringer i Hørning

Af Søren Nielsen, socialdemokratisk byrådsmedlem, Bjertrupvej 21, 8362 Hørning

Der har på borgermøde i Hørning, samt på de elektroniske medier, været udtrykt stor bekymring for de trafikale forhold i Hørning. Den bekymring blev også udtalt i forbindelse med planlægning af et nyt boligområde, som er sendt i høring.

 

Nogle af bekymringerne går på, hvordan man skal vejbetjene det nye område, samt etablering af en sikker skolevej. Lignende bekymringer er udtrykt i forbindelse med etablering af nyt boligområde mod Blegind. Det betyder, at den i forvejen stærkt trafikerede Blegindvej får endnu flere trafikanter.

 

Alle, der bor i Hørning, kender til den stærke trafik gennem byen og belastning af vejene ud til boligområderne. Hertil kommer, at en opgradering af Herredsvejen trænger sig på. Der er afsat penge til en start i 2018 til dette vejstykke.

 

Hørning er i kraftig vækst. Det er derfor påkrævet, at der udarbejdes en trafikstrukturanalyse, der skal være med til at afdække de trafikale udfordringer og give bud på mulige løsninger.

 

Der fremlægges forslag til kommuneplantillæg til offentlig høring efter sommerferien. Tillægget indeholder ideer til byernes vækst og ønsker til bl. a. planmæssige ændringer. Hørning er en del af dette planmateriale.

 

Det er i forbindelse med arbejdet med kommuneplantillægget, at der skal arbejdes med at afdække de infrastrukturelle udfordringer og problemstillinger, således der kan sikres den nødvendige fremadrettede planlægning.

 

Jeg kan derfor kun opfordre borgerne i Hørning til at tage aktiv del i drøftelsen af kommuneplantillægget, afgive høringssvar og dermed øve indflydelse på den fremtidige struktur.

 

En lignende proces finder sted for de øvrige centerbyer.

Publiceret: 27. Maj 2017 14:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

ANNONCER
Se flere