Kommunalvalg 2017
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Rod i Skanderborg Kommune

Af Poul Johansen, Låsby, byrådskandidat for DF

Som ny udklækket byrådskandidat har jeg det sidste halve år fulgt byrådsmøderne i Skanderborg. I sig selv en lærerig proces som mange flere burde deltage i.

Jeg havde egentligt altid omfattet Skanderborg Kommune som en veldrevet kommune, og det er selvfølgelig det indtryk borgmesteren helst vil give omverdenen. Det sidste halve år har jeg imidlertid ændret opfattelse.

Gang på gang har der været sager på dagsordenen til byrådsmøderne, som viser mangel på rettidig omhu. Her skal blot nævnes nogle få:

Revisions anmærkninger: Kommunen har fået anmærkninger fra revisionen bl.a. på grund af for lange svartider. Det er ikke første gang dette er sket, det har været tilfældet i de sidste par år.

Byggestyring: Der har været problemer med styring af økonomi og tidsfrister i forbindelse med anlægsarbejder, værst i forbindelse med Søparken i Låsby hvor både økonomi og tidsplan er skredet voldsomt.

Skolepolitik: I forbindelse med placeringen af ansvaret for skoledagens længde, havde man glemt at høre skolebestyrelsen.

Ældremad: I forbindelse med ændring af madordninger på plejecentrene havde man glemt at høre seniorrådet.

Sammenlægning af plejedistrikter: I forbindelse med sammenlægning af to distrikter indenfor plejesektoren opstod der pludselig usikkerhed, om de relevante parter var hørt. Punktet måtte tages af dagsordenen.

Kloakering: Der kom ikke brev ud til 109 af de involverede husstande. Først prøvede man at inonerer henvendelse, så var Kommune Datas fejl, men til sidste måtte borgmesteren bekende kulør og erkende, at der var sket en fejl i sagsbehandlingen.

Enkelt sager: Et fuldstændigt latterligt afslag på en byggetilladelse i Mesing, måtte løftes til byrådet for at blive ændret.

Man kan diskutere om ovennævnte problemer skyldes dårlig ledelse fra borgmesteren i almindelighed eller Skanderborg modellen i særdeleshed.

Problemet kan løses ved at skifte begge dele ud efter byrådsvalget.

Det vil Dansk Folkeparti kæmpe for.

Publiceret: 08. Juni 2017 13:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

ANNONCER
Se flere