Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Frygt for støjgener ved en Classic Car motorbane

Af Anne Mette Sommer, Smedevænget, Skovby

Jeg vil ligesom så mange andre gerne give udtryk for bekymring for den planlagte racerbane til veteranbiler, og jeg håber meget, at byrådet kan blive enig om at gennemføre en VVM og en lokalplan-proces, før der tages beslutning om noget.

 

Bekymringerne går dels på støjbelastningen og dels på fremkommeligheden på lokalvejene (for både biler, cykler og gående), og begge dele er der behov for at få undersøgt nærmere.

 

At der sættes støjgrænser er sådan set ikke nok, da det ikke betyder, at man slipper for støjen – det er blot et udtryk for, at naboerne pålægges at leve med et vist støjniveau.

 

Som almindelig borger kan det være svært at forholde sig til støjgrænser. Det ville være fint, hvis kommunen og/eller lokalaviserne kunne fremskaffe illustrationer, der kunne bruges til at sammenligne:

 

Som sammenligningsgrundlag foreslår jeg, at der udarbejdes en oversigtsplan, der viser støjbelastning og støjudbredelse fra motorvejen Aarhus – Låsby og de 2 landeveje syd og nord for området.

 

Derudover laves en oversigtsplan, der viser støjbelastning og støjudbredelse fra racerbanen. Mange af os beboere i området kan undertiden høre støjen fra de store veje, så hvis man kunne se på de to oversigtskort og sammenligne, så ville man få en idé om støjniveauet. Husk også støjen fra trafik til og fra racerbanen på løbsdage.

 

Støjbelastning fra træning eller arrangementer ca. en gang om ugen i sommerhalvåret er meget, og det rammer selvfølgelig lige den periode, hvor vi gerne vil opholde os udendørs.

 

Hvis endelig det ender med, at racerbanen skal anlægges, vil jeg foreslå, at den rykkes længere mod nord, dvs. væk fra skråningen ned mod åen, og at den omgives med et bredt bælte af træer. Begge dele ville hjælpe på støjen.

 

 

Publiceret: 19. Maj 2017 15:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

ANNONCER
Se flere