Arkivfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Ældreområdet har brug for et løft

Af Kirsten Bach Jensen, formand, på vegne af Ældre Sagen, Hørning,

Der har været meget fokus på, om de såkaldte værdighedsmidler, der blev afsat til kommunerne, nu også blev anvendt til formålet.

 

Skanderborg Kommune har i 2017 fået udmøntet 8.9 mio. kr. til området. Hertil kommer overførte midler fra 2016 på 3.6 mio. kr. Der er altså i alt 12.5 mio. kr. til rådighed i 2017. Hele beløbet forventes brugt i indeværende år.

 

Pengene er ifølge budgettet bl. a. anvendt til sårbare og ensomme ældre, udviklingshæmmede og på demensområdet.

 

Demensområdet er i kraftig vækst og Ældre Sagen har fokus på og et ønske om, at der kommer flere midler til styrkelse af aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende. Her anbefales ansættelse af en demenskonsulent til støtte for de pårørende.

 

Generelt ønsker Ældre Sagen, at der tilføres flere midler til området og dermed også til plejecentrene. Vi mener, de ansatte gør et stort stykke arbejde i dagligdagen, men har for få midler til rådighed og har en daglig kamp for at få enderne til at nå sammen

 

Flere penge kunne lokalt betyde, at der blev mulighed for at holde de grønne arealer ved Præstehaven pænere og stierne blev mere farbare for de ældre og pårørende.

 

Ældre Sagen har drøftet den vedtagne rengøringsstandard med rengøring hver 14. dag og finder, der er behov for en forøgelse af tiden til rengøring blandt de ældre medborgere.

 

Endelig skal nævnes, at der er et stort behov for lejeboliger til ældre. Det er boliger, som skal være centralt beliggende i Hørning og til en husleje, man som almindelig pensionist kan betale.

 

Ældre Sagen skal hermed opfordre til, at der ved de kommende budgetforhandlinger afsættes penge til et løft af ældreområdet.

 

Publiceret: 07. September 2017 13:45
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

KV 2017: Kun hver fjerde kandidat er kvinde
KV 2017: Kun hver fjerde kandidat er kvinde
Valget netop nu