Jørgen Sindesen. Privatfoto

Jørgen Sindesen. Privatfoto

Mindeord for Jørgen Sindesen, Skanderborg

Af
Orla Trangbæk,

Krakesvej 29,

8660 Skanderborg

På vegne en lille flok aldrende morgensvømmere, som jeg også er en del af, i Skanderborg Svømmehal, sendes tanker og mindeord for Jørgen Sindesen, som også i en årrække har været en sikker del af flokken.

Vi har nu mistet en god, loyal svømmekammerat og ven. Jørgen er ikke mere.

Jørgen, der i mange år boede på Thanesvej, mødte troligt til morgensvømning kl. 05.45.

Hvis han undtagelsesvist ikke kom, var det grundet andre vigtige gøremål, som vi efterfølgende blev orienteret om. Jørgen gav altid et godt bidrag i det sociale samvær på en humoristisk og charmerende facon.

De senere år måtte han melde fra til svømning af helbredsmæssige grunde, hvor han samtidig kom på plejehjemmet Møllehjørnet.

Morgensvømningen betød meget for Jørgen, idet han følte og oplevede, at han var en del af holdet og samtidig holdt sig i god form.

Jeg har kendt Jørgen siden 1980, hvor jeg kom til Skanderborg som ny kriminalkommissær.

En af de første dage kom han på mit kontor for at få et møde.

Jørgen, der var meget kulturel og social, var på det tidspunkt blandt andet engageret ved Skanderborg museum ved bunkerne i Dyrehaven.

Anledningen til et møde var først og fremmest at skaffe gamle, defekte våben til udstilling i bunkeren.

Og det var samtidig anledning til ud over et samarbejde også et nærmere bekendt- og venskab, som vi blandt andet byggede videre ved på ved morgensvømningen.

Jørgen var meget interesseret og engageret i sang og sangkor og i det hele taget i kulturelle anliggender.

Vi har haft mange timer sammen, hvor vi de senere år talte om hinandens liv.

Dels vort arbejdsliv og tjeneste ved forsvar og politi. Dels familieliv, børn og børnebørn, som også betød meget for os begge.

Jørgen var ikke manden med de store ’armbevægelser’, som man siger. Jørgen var en ærlig og god kammerat.

Han var optaget af ordentlighed, som var et nøgleord for Jørgen, dels med sig selv og dels med sine omgivelser.

Med disse tanker og mindeord en sidste tak til en god, gammel kammerat.

Æret være Jørgen Sindesens minde.

Publiceret 09 February 2019 08:30