AVK har udviklet en intelligent brandhane sammen med Skanderborg Forsyning A/S. I dækslet på brandhanen er der monteret en bevægelsessensor, der sender en alarm til vandforsyningen, hvis nogen forsøger at tappe vand uden tilladelse. Pressefoto

AVK har udviklet en intelligent brandhane sammen med Skanderborg Forsyning A/S. I dækslet på brandhanen er der monteret en bevægelsessensor, der sender en alarm til vandforsyningen, hvis nogen forsøger at tappe vand uden tilladelse. Pressefoto

Topresultat: AVK har fem milliarder i omsætning

Fremgang for AVK, der nu omsætter for mere end fem milliarder og får sit bedste resultat

Galten Med en nettoomsætning, der for første gang passerer fem milliarder kr. og et driftsresultat på 369 millioner kr., kan AVK-koncernen lukke 2017/18 regnskabet med de bedste resultater i koncernens historie.

Omsætningen steg med 5,8 procent til 5.044 millioner kr., og driftsresultatet steg med 4,4 procenter i forhold 2016/17. Dermed er det lykkedes AVK at fastholde en solid vækst, der skal ses på baggrund af den helt ekstraordinære vækst i omsætningen på hele 26 procent i det foregående regnskabsår.

Vækst i hele koncernen

”Resultatet, der matcher vores forventninger til regnskabsåret, er tilfredsstillende, ikke mindst fordi den positive udvikling overordnet set er fastholdt på tværs af koncernens tre primære forretningsområder – Water, Industrial og Advanced Manufacturing. Men også fordi væksten er jævnt fordelt på både eksisterende og nye markeder,” siger Niels Aage Kjær, der står i spidsen for AVK-koncernen. Han siger videre:

”Årets resultat er en direkte følge af, at vi over årene har fulgt en klar decentral strategi om at arbejde både lokalt og globalt. Derfor har vi systematisk opbygget en organisation med salgs- og/eller produktionsselskaber i alle verdensdele og på de væsentligste markeder. En betydelig del af regnskabsårets rekordstore investeringer er således gået til fortsat optimering og udbygning af produktionskapaciteten, herunder i en ny ventilfabrik i Spanien og en betydelig udvidelse af vores plastfabrik i Holland,” siger Niels Aage Kjær ifølge en pressemeddelelse fra AVK.

Administrerende direktør Niels Aage Kjær for AVK er tilfreds med årets regnskab. Pressefoto

Administrerende direktør Niels Aage Kjær for AVK er tilfreds med årets regnskab. Pressefoto

Reducerer vandspild

Det globale behov for at skabe en bedre og mere effektiv vandforsyning er enormt, og der er i stigende grad fokus på at udvikle intelligente løsninger, som kan reducere både det store vandspild og energiforbruget til pumpning af vand.

”Gennem produktudvikling og tilkøb af selskaber tilpasser vi koncernen til markedsmulighederne,” oplyser Niels Aage Kjær.

AVK forventer for indeværende regnskabsår minimum fem procents vækst i omsætningen og fortsat positiv udvikling i driftsresultat og nettoresultat.

”Vi vil naturligvis blive påvirket ved væsentlige ændringer i den økonomiske udvikling i koncernens primære markeder. England er et af de betydeligste markeder, men vi ser ikke en stor risiko i forhold til Brexit, da vi hovedsageligt lokalt producerer, hvad der sælges i England, om end ændringer i både pund kursen og den engelske økonomi kan påvirke AVK,” fastslår Niels Aage Kjær.

Flere danske jobs

AVK Water oplever en fortsat solid vækst i Europa og Australien, og den meget positive udvikling i salget i Kina forventes at fortsætter. AVK koncernen består i dag af over 100 selskaber fordelt på flere end 30 lande, og koncernen har nu 3.935 medarbejdere mod godt 3.800 sidste år. Og tallet er steget med næsten 800 gennem de sidste fem år.

”Vi er glade for, at koncernens danske virksomheder også bidrager til denne vækst. Gennem året er skabt 55 nye danske AVK-arbejdspladser således, at antallet i dag er 655 fordelt på så forskellige lokaliteter som Galten, Låsby, Horsens, Sæby, Ribe, Vejle og Middelfart,” oplyser Lars Kudsk.

Publiceret 27 December 2018 10:05