Vestermølle Møllelaug har sammen med Munkekroens nuværende ejer, Finn Damgaard, en plan for Munkekroens fremtid, og det er ikke som brænde til et stort Skt. Hansbål. Går det som planlagt vil Vestermølle Møllelaug genopføre Munkekroen ved Vestermølle, så der igen bliver en gæstgivergård uden for byporten med mulighed for en bid brød, en dram og et leje for natten til den vejfarende.

Vestermølle Møllelaug har sammen med Munkekroens nuværende ejer, Finn Damgaard, en plan for Munkekroens fremtid, og det er ikke som brænde til et stort Skt. Hansbål. Går det som planlagt vil Vestermølle Møllelaug genopføre Munkekroen ved Vestermølle, så der igen bliver en gæstgivergård uden for byporten med mulighed for en bid brød, en dram og et leje for natten til den vejfarende.

Munkekroen overlever på Vestermølle

I al stilhed har Vestermølle Møllelaug og Munkekroens ejer, Finn Damgaard været i dialog om en genopbygning af Munkekroen på Vestermølle

Af
Af Grethe Bo Madsen

 

Klokken er måske alligevel ikke faldet i slag for Munkekroen. Efter at Slots- og Kulturstyrelsen tidligere i dag meddelte, at styrelsen efter 99 års fredning vil ophæve fredningen af den 300 år gamle bygning, melder Vestermølle Møllelaug sig nu på banen med en ny plan for Munkekroen.

 

Godt nok ikke på dens nuværende placering i Adelgade 49A, men som en gæstgivergård på Vestermølle. Og det giver god mening, da Munkekroen tidligere netop hed Gæstgivergaarden Jylland.

 

LÆS OGSÅ: Fredning af Munkekroen er ophævet 

 

"Vi har haft en dialog med Finn Damgaard, og det er vores opfattelse, at han ikke blot vil arbejde positivt på at få Munkekroen flyttet til Vestermølle, men også vil medvirke med nænsom nedtagelse af bevaringsværdige materialer, opbevaring af dem i en periode under tag samt bidrage økonomisk til en genopbygning af Munkekroen på Oplevelsescenter Vestermølle ved Skanderborg Sø, når alle tilladelser til projektet er i hus," siger Jørgen Lund Christiansen fra Vestermølle Møllelaug til UgeBladet Skanderborg. 

 

Her vil Vestermølle Møllelaug indrette Munkekroen med op mod en halv snes værelser. Kroen har et grundareal på knap 150 kvadratmeter og med udnyttet tagetage kan den indrettes med op til en halv snes værelser, forventer møllelauget. 

 

LÆS OGSÅ: Næsten enigt byråd bag affredning af Munkekroen

 

"Det giver, som i 1700-årene, den vejfarende mulighed for at finde et leje for natten på en gæstgivergaard uden for byporten. På samme måde kan gæster i Møllehuset, Riddersalen og den gamle, istandsatte Laden fra 1841 her finde en seng efter en festaften på Restaurant Vestermølle. I Vestermølle Møllelaugs bestyrelse har vi i det stille i flere år arbejdet på at få mulighed for at tilbyde gæster overnatning på Vestermølle. Den mulighed vil vi kunne få nu," konstaterer Jørgen Lund Christiansen.

 

Inden Munkekroen kan genopføres ved Vestermølle skal lokalplanen dog ændres, og den slags tager tid. Alligevel håber Jørgen Lund Christensen, at genopførelsen kan gå i gang i foråret 2019.  

 

"I samme øjeblik, affredningen er gennemført, og det vil formentlig være en måned fra nu, går kommunen igang med at kigge på justeringen af lokalplanen. Går alt efter planen ligger der et udkast klar til byrådets første møde efter sommerferien. Vi skal også have fat i fredningsnævnet og have tilladelse, men det tror vi nu ikke, der bliver problemer med," siger Jørgen Lund Christiansen.  

 

Vestermølle Møllelaug har også været i kontakt med politikere fra forskellige partier i byrådet, og alle er ifølge Jørgen Lund Christiansen positivt indstillet overfor ideen, så Munkekroen fremfor at ende på Skt. Hansbålet får en fremtid på Vestermølle.

 

"Det havde været skønt, om Munkekroen var blevet sat i stand for ti år siden, så den kunne bevares. Men under de givne omstændigheder, så tror jeg selv de, der er mest kritiske overfor affredningen, vil kunne se, at det her er den bedste løsning for Munkekroen, sådan som situationen er nu," understreger Jørgen Lund Christiansen.

 

 

Munkekroen tænkes placeret på engen op mod vejen ind til Vestermølle og med kig ned til søen mod vest. Det karakteristiske hus, genskabt i bindingsværk og med tegltag, vil her være synligt fra Oddervej som et varsko om, at nu nærmer byen sig.

Munkekroen tænkes placeret på engen op mod vejen ind til Vestermølle og med kig ned til søen mod vest. Det karakteristiske hus, genskabt i bindingsværk og med tegltag, vil her være synligt fra Oddervej som et varsko om, at nu nærmer byen sig.

Publiceret 19 April 2018 11:45

SENESTE TV