Så faldt klokken i slag for Munkekroen i Skanderborg. Slots- og Kulturstyrelsen har i dag ophævet fredningen.

Så faldt klokken i slag for Munkekroen i Skanderborg. Slots- og Kulturstyrelsen har i dag ophævet fredningen.

Fredning af Munkekroen er ophævet

Slots- og Kulturstyrelsen har i dag besluttet at ophæve fredningen af Munkekroen

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Munkekroen på Adelgade i Skanderborg. I en mail til Munkekroens  nuværende ejer, Finn Damgaard, begrunder styrelsen ophævelsen med, at fredningsværdierne for Munkekroen, ikke længere kan opretholdes.

 

"Slots- og Kulturstyrelsen må konstatere, at fredningsværdierne for forhuset på Adelgade 49A (Munkekroen, red.) ikke længere kan optretholdes. Manglende vedligeholdelse igennem mange år har ført til, at bygningens tilstand nu er kritisk, og forfaldet støt fremadskridende. Styrelsen vurderer, at en restaurering vil kræve så store udskiftninger af originalmateriale og være så omkostningsfuld, at det ikke står i forhold til Munkekroens fredningsværdier," skriver styrelsen i mailen og fortsætter:

 

LÆS OGSÅ: Den Gamle By takker nej til Munkekroen 

 

Selv om styrelsen finder, at bygningen har væsentlige arkitektoniske og navnlig kulturhistoriske værdier som gammel landevejskro og vidnesbyrd om ældre byggeskik, må fredningsværdierne dog samtidig siges at være svækkede af senere ombygninger, herunder udskiftningen af vinduer og hoveddør."

 

Trist at miste fredet bygning

"Det er selvfølgelig trist, at Skanderborg mister en fredet bygning. Men når det meste af bygningen er smuldret væk, og der kun er en faldefærdig ruin tilbage, er der ikke længere nogen fredningsværdi," konstarer Finn Damgaard.

 

LÆS OGSÅ: Munkekroen: Misligehold bør ikke blive belønnet

 

"Da jeg overtog Munkekroen i forbindelse med tvangsauktion i 2015, var skaden desværre sket for længst. Skiftende ejere havde uheldigvis forsømt deres fredningsmæssige forpligtelser gennem mange år. Jeg tilbød Slots- og Kulturstyrelsen at føre bygningen tilbage til sin oprindelige tilstand, og så overdække den med glas for at give den gamle kro en bæredygtig funktion. Men trods mundtligt tilsagn og kommunal opbakning endte styrelsen med at afvise glasløsningen. Begrundelsen lød, at det ville sløre bygningens fredningsværdier," fortæller han.

 

"Jeg tror, at langt de fleste skanderborgensere er glade for, at Slots- og Kulturstyrelsen nu har truffet en klar afgørelse, så vi kan komme videre. Jeg er fuld opmærksom på, at tre bestyrelsesmedlemmer i Skanderborg Museumsforening begræder, at fredningen ophæves. For at sikre vores bygningsarv skal de selvfølgelig kæmpe for at bevare fredede bygninger. Det har jeg fuld respekt for. Men hvad Munkekroen angår, er de tre herrer desværre alt for sent ude. Jeg vil håbe, at Skanderborg Museumsforening vil kaste deres energi på andre bevaringsværdige huse i Skanderborg. Nu må vi alle kigge fremad. Det fortjener Adelgade," konstaterer Finn Damgaard. 

 

For at fortælle Skanderborg Kommune og Museumsforeningen om sine tanker med at bebygge og forskønne området omkring Munkekroen bedst muligt, har Finn Damgaard foreslået borgmester Jørgen Gaarde, at holde et fælles møde snarest muligt.

 

"Jeg håber, at de tre museumsfolk vil tage imod invitationen til dialog (Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen og Niels H. Petersen fra Skanderborg Museumsforening, red.). Hvis Landsforeningen By & Land og andre også er interesseret i mødet, er de velkomne til at kontakte mig," siger Finn Damgaard.

Publiceret 18 April 2018 13:30

SENESTE TV