Borgerforening:

Kommunen har fuldstændigt overhørt os

Siim Borgerforening mener, at Skanderborg-modellen har sat dem uden for indflydelse, da kommunen skulle udvide en institution i Ry

Af
Af Henrik Grønvald

JP Aarhus

En udvidelse af en institution i Ry-bydelen Siim har gjort den lokale borgerforening meget utilfreds. Den mener, at processen før udvidelsen, der både omfatter opstilling af en pavillon og etablering af en ny parkeringsplads, er kørt hen over hovedet på dem, selv om de som nærmeste part burde være blevet inddraget.

 

"Vi føler os udelukket, overhørt og negligeret," fastslår Claus Thordal Larsen fra Siim Borgerforening.

 

LÆS OGSÅ: Nabokrig: Tilbud om mægling strander på modvilje 

 

"Udvidelsen indebærer øget trafik på vores lille bygade og en markant ændring af det lokale landsbymiljø, som lokalplanen ellers værner om. De har kørt en skinproces, og vi blev informeret alt for sent til, at vi har kunnet blive hørt," fortæller Claus Thordal Larsen fra Siim Borgerforening.

 

Vi blev informeret meget sent, og der blev gennemført en høring omkring 40 dage inden, pavillonen skulle stå klar, og det betød, at vi reelt ingen indflydelse fik.

 

Claus Thordal Larsen, Siim Borgerforening:

 

På grund af øget tilflytning til Ry er der opstået et midlertidigt behov for yderligere godt 20 institutionspladser i institutionen Bakkely. Der har dog ifølge foreningen ikke været nogen forudgående information om udvidelsen. I forbindelse med budgetforhandlingerne i sensommeren 2017 antydes projektet kun i investeringsoversigten på børne- og ungeområdet ved, at der er afsat midler til "strategiske jordopkøb".

 

Forældre informeret først

"Vi henvendte os allerede i marts 2017, men fik at vide, at der ikke var noget nyt i sagen. Pludselig indkaldes der den 25. januar i år til forældremøde i institutionen med besked om udvidelsen, som vil være klar den 1. april. Først herefter bliver vi orienteret ved selv at tage kontakt til institutionen, og vi blev tilbudt et dialogmøde. På intet tidspunkt har der kørt en åben politisk proces, hvor vi som medborgere har haft mulighed for at følge med og give vores mening til kende," mener Claus Thordal Larsen.

 

Siim Borgerforening er imod pavillonløsningen og har peget på andre muligheder som at udnytte eksisterende bygninger. Den har bl.a. foreslået, at den gamle Ry Børnehave, der i dag bruges som dagplejehus og klubtilbud, kunne anvendes, hvis klubtilbuddet blev flyttet til det gamle bibliotek, der står tomt.

 

"Der er måske gode grunde til, at det ikke sker, men hvorfor er der ikke argumenteret for det i en åben politisk sag, så man som medborger og skatteyder kan følge rationalet bag?" spørger Claus Thordal Larsen.

 

Udemokratisk model

Den midlertidige pavillon, som skal tages i brug den 16. april, skiller sig efter hans mening markant ud i landsbymiljøet, og borgerforeningen frygter, at den med den nuværende tilflytning til området ender med at blive permanent.

 

Claus Thordal Larsen mener, at sagen demonstrerer, at den særlige Skanderborg-model, hvor politikerne alene lægger de store politiske linjer, mens ledelseskompetencen placeres på rådhuset og decentralt i de enkelte institutioner, har en udemokratisk slagside.

 

"Vi blev informeret meget sent, og der blev gennemført en høring omkring 40 dage inden, pavillonen skulle stå klar, og det betød, at vi reelt ingen indflydelse fik. Og hvis vi var kommet igennem med vores argumenter, var forældrene, som er blevet lovet en institutionsplads til deres børn, blevet taget som gidsler," siger han.

 

"Vi står tilbage med et indtryk af en kommune, hvor politikerne ikke ønsker at beskæftige sig med virkeligheden, men skubber opgaverne ned i forvaltningen. Det er ikke betryggende at være vidne til hverken som medborger eller skatteyder," siger han.

 

Vil bygge ny institution

Ifølge formand for undervisnings- og børneudvalget i Skanderborg Kommune, Frands Fischer (S), har Skanderborg Kommune en plan om på et tidspunkt at opføre en helt ny institution i Ry, så behovet for de midlertidige tilbygninger, som er opført flere steder, forsvinder.

 

"Men jeg kan sagtens følge deres frygt for, at det kommer til at stå i lang tid, og jeg kan heller ikke afkræfte, at det kommer til at ske. Men byggeriet skal, selv om det er midlertidigt, leve op til almindelige standarder og er derfor et gedigent byggeri," siger han.

 

Udvalgsformanden understreger, at Skanderborg-modellen ikke i sig selv står i vejen for borgerinddragelsen i forbindelse med for eksempel byggesager.

 

Utilfredshed andre steder

"I Randers og Aarhus og andre kommuner, hvor man har andre styringsmodeller, er der også masser af eksempler på, at borgerne ikke føler sig hørt og inddraget," siger Frands Fischer.

 

Borgergruppen har bedt om at få foretræde for kommunens miljø- og planudvalg. Udvalget har først møde igen i begyndelsen af maj. Derfor vil udvalgsformand Claus Leick (SF) og næstformand Claus Bloch (V) i denne uge mødes med foreningen.

 

Kommunen trænger til en trimning

"Det kan godt være, at der er gået noget galt, men vi sidder ikke og behandler den slags sager politisk, så jeg kender ikke så meget til detaljerne," forklarer Claus Leick.

 

"Men jeg går ud fra, at de vil gerne fortælle os om en proces, som de mener ikke har været optimal. Og det er rigtig vigtigt, at vi som politikere stiller op og lytter til det," siger han.

 

 

Publiceret 17 April 2018 11:45

SENESTE TV