Uenighed om ændrede regler for magt

Handicap- og ældreorganisationer rejser kritik

Af
Af Jørgen Bollerup

Der er foretaget en række ændringer på Landsbyen Sølund for at efterkomme de påbud og det skærpede tilsyn, som Socialtilsyn Midt har sat institutionen under, og som først udløber 12. maj, hvis der ikke sker andet.

 

Nøglelåse i havedøre er skiftet ud med vriderlåse, og der er sat døralarmer på yderdørene, der overvåger, hvem der går ind og ud. Alle øvrige døre er stort set ulåst.

 

LÆS OGSÅ: Penge og Hugo Helmig til Sølund Musik-Festival

 

Det er dog kun enkelte boenheder, der har problemer med, at beboerne bliver væk, hvis de har ubegrænset frihed. Og som derfor risikerer at komme galt af sted.

 

Boenhed 16, som torsdag uge havde besøg af Socialminister Mai Mercado, er et af stederne, da flere af beboerne har en kognitiv udvikling, der svarer til et mindreårigt barn.

 

Anbefaling i rapport

21. marts offentliggjorde Børne- og socialministeriet en rapport fra en arbejdsgruppe, der har set på behovet for et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet.

 

Herunder både området for udviklingshæmmede og for demente. Rapporten anbefaler, at omsorgspligten tydeliggøres i lovgivningen, og at fokus i højere grad skal være på at sikre borgerne omsorg balanceret overfor hensynet til borgernes ret til frihed og selvbestemmelse.

 

Det foreslås, at handlinger, der i dag betragtes som magtanvendelse, fremover skal defineres som et led i omsorgen. Og at indgreb i selvbestemmelsesretten kan være påkrævet for at sikre, at beboeren får den omsorg, de har brug for. Men altid ud fra en konkret vurdering. Og efter, det er forsøgt at undgå at gøre indgreb i selvbestemmelsesretten.

 

Det anbefales også, at 'fysisk guidning' - for eksempel med en hånd på skulderen - ikke vil være magtanvendelse, hvis borgeren ikke gør modstand. Dette kan også ske i forbindelse med personlig hygiejne.

 

Men at medarbejdere i botilbud på handicapområdet og plejetilbud på ældreområdet samtidig får udvidet adgang til anvendelse af magt over for beboerne. Samt brug af velfærdsteknologi, herunder brug af gps.

 

Der er modstand

I en kommentar til forslagene, skriver formanden for handicaporganisationen LEV, Anni Sørensen:

 

"Mere magtanvendelse er systemets behov - ikke menneskers... Mange af rapportens anbefalinger er i mine øjne udtryk for et ganske markant skred i tilgangen til magtanvendelse på socialområdet. Der er nærliggende risiko for en glidende udvikling, hvor 'en fast hånd' bliver en mere almindelig del af personalets værktøjskasse."

 

Borgmester Jørgen Gaarde pointerede under socialminister Mai Mercado besøg på Sølund, at en lempelse af reglerne ikke må medføre, at der ofte skrides til at låse døre i botilbud.

 

"Det må ikke udvikle sig til et overforbrug. Det må heller aldrig være for at spare personale. Jeg er ked af, at nogle taler om indespærring. Der er ingen beboere på Sølund, der har været låst inde for sig selv. Det skræmmebillede bør vi tage væk og i stedet tale om det, det reelt handler om: Beboernes tryghed og sikkerhed," sagde Jørgen Gaarde.

Publiceret 16 April 2018 11:00

SENESTE TV