R:

Udstykningssag i Skovby ikke velbehandlet

Både Radikale og Venstre undrer sig over sag fra Præstbrovej

Skovby En mærkelig og ikke velbehandlet sag. Den betegnelse sætter byrådsmedlem Tage Nielsen (R) på en sag om udstykning, der kører på sjette år på Præstbrovej. Her har både den kommunale forvaltning og Miljø- og Planudvalget sagt nej til udstykning på en grund, selv om kommuneplanen anviser udstykning på grunden. Årsagen til de to nej’er er støj fra Skovby Møbelfabrik, der ligger på den modsatte side af Præstbrovej - men ikke støjer for meget der, hvor udstykningen er planlagt. Claus Bloch (V) konstaterer, at der ikke objektivt er noget i vejen for, at udstykningen kan gennemføres. “Rykkes udstykningen 150 m væk fra vejen, som udstykkeren har foreslået, så kan jeg ikke se, hvorfor der ikke skal siges ja,” siger han og tilføjer:

Hvorfor ja?

“Denne sag burde have været afsluttet for længst. Vi står med en mand, der har købt en grund beregnet til udstykning, og nu står vi her, flere år efter, og har stadig ikke sagt ja - eller nej. Havde udstykkeren ikke været så ihærdig, var sagen død for længst. Og det er ikke sådan, vi skal agere som kommune.

Glad for hjørnespark

På sit seneste møde bestemte et stort flertal i Økonomiudvalget, at udstykningssagen alligevel ikke død, hvilket et flertal i Miljø- og Planudvalget ellers mente. Sagen skal derfor drøftes på Økonomiudvalgets næste møde, hvilket Venstres Anders Rosenstand Laugesen og Claus Bloch stemte imod. “Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal udsætte denne sag yderligere. Så svær er den altså ikke,” siger Claus Bloch. Tage Nielsen er glad for, at sagen nu får nyt liv. “Der er flere ting i denne mærkelige sag, som vi skal have afdækket. Og der bør kunne findes en løsning, der muliggør en udstykning,” siger han. Både Claus Bloch og Tage Nielsen understreger, at Skovby Møbler skal overholde de krav, der er til støj. “Men vi er nødt til at tage hensyn til, at fabrikken lå der først og har ligget der siden 1930’erne,” siger Claus Bloch.

Publiceret 12 April 2018 16:00

SENESTE TV