Venstres Anders Rosenstand Laugesen langer ud efter et flertal i byrådet, der beskyldes for at gribe ind i en evt. kommende konflikt på arbejdsmarkedet.

Venstres Anders Rosenstand Laugesen langer ud efter et flertal i byrådet, der beskyldes for at gribe ind i en evt. kommende konflikt på arbejdsmarkedet.

V:

Byrådsflertal agerer dobbeltmoralsk og utidigt

Venstre i Skanderborg Byråd kritiserer beslutning om konfliktpenge

Af
Af Jørgen Rye og Marie-Louise Andersen

JP Aarhus

 

Med en forhåndsbeslutning om at reservere penge fra en evt. lockout til de berørte velfærdsområder griber flertallet i Skanderborg Byråd ind i konflikten og risikerer at forlænge den.

 

Det mener Venstre i Skanderborg Byråd, der som det eneste parti valgte at stemme imod, da byrådet onsdag i sidste uge vedtog et forslag om at øremærke sparede penge fra en eventuel konflikt til de områder, hvor engene spares.

 

"Det er dobbeltmoralsk og populistisk, at borgmesteren og flertallet på den ene side varsler lockout som arbejdsgiver, og på den anden side imødekommer de faglige organisationer ved at love, at pengene kommer tilbage til deres områder. Det kan betyde, at konflikten forlænges, for nu ved de faglige organisationer, at pengene kommer tilbage og kan bruges til forbedringer på deres områder," siger Anders Laugesen, Venstres næstformand i økonomiudvalget.

 

Han mener, at eventuelt sparede lønudgifter ved en konflikt skal indgå i de normale budgetforhandlinger, og han frygter, at beslutningen vil udvande KL's lockout.

 

LÆS OGSÅ: Konfliktgevinst skal ikke hapses 

 

"Med forslaget vil konsekvensen af lockouten blive mindre, når pengene føres tilbage, og derved mister lockout-truslen sin effekt. Det er korrekt, at medarbejderne fortsat vil miste løn under konflikten, men hvis de sparede penge føres tilbage til områderne, kan de bruges til forbedringer, som også vil komme medarbejderne til gode," siger Anders Laugesen.

Afvent konflikt

Han understreger, at kritikken ikke skyldes en særlig modvilje mod de faglige organisationer.

 

"Det er jo ikke, fordi vi er imod fagbevægelsen, og vi ønsker også bedre velfærd, men vi mener ikke, at der er behov for populistiske udmeldinger på nuværende tidspunkt, for det bliver en utidig indblanding i konflikten. Vi må vente med at finde de rette løsninger til efter konflikten," siger Anders Laugesen.

 

Forslaget var stillet af SF, Enhedslisten og Alternativet, og et bredt flertal i byrådet endte med at vedtage følgende formulering:

 

"At det – såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med konflikt – skal sikres, at eventuelle besparelser på lønkontoen i forbindelse med en faglig konflikt anvendes indenfor det udvalgsområde, hvor pengene er sparet. Udmøntningen af pengene skal ske politisk og med inddragelse af MED-organisationen."

 

Borgmester Jørgen Gaarde (S) forstår ikke Venstres kritik. Han peger på, at et bredt flertal, kun undtaget ved Venstre, bakkede op om forslaget, der bidrager til at undgå eventuel usikkerhed om, hvor eventuelle sparede midler skal bruges.

 

LÆS OGSÅ: En konflikt vil lamme Skanderborg Kommune 

 

"Det vigtigste for os og mig er, at vi ikke udtrykker en holdning i konflikten til KL eller arbejdstagere, men lader det gå sin gang. Det her handler ikke om den ene eller anden part, men om, at pengene kommer tilbage til de områder, de kom fra. Vi har ikke brug for at sende et forvirrende signal om, at de kan gå til hvad som helst," siger han.

Borgmester Jørgen Gaarde (S) afviser beskyldningerne fra Venstre om urent konflikt-trav.

Borgmester Jørgen Gaarde (S) afviser beskyldningerne fra Venstre om urent konflikt-trav.

Publiceret 04 April 2018 15:00