Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og Skanderborg Gymnasium har en fælles vision om at skabe ét samlet uddannelsesmiljø på Campus Skanderborg.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og Skanderborg Gymnasium har en fælles vision om at skabe ét samlet uddannelsesmiljø på Campus Skanderborg.

Skanderborg:

SCU og gymnasiet vil fusionere

De to store ungdomsunddannelser vil gerne slå sig sammen

 

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) og Skanderborg Gymnasium er i gang med at undersøge muligheden for at fusionere de to ungdomsuddannelsesinstitutioner, der begge har til huse på Campus Skanderborg.

 

Skolerne oplyser i en fælles pressemeddelelse, at de to bestyrelser hver for sig har drøftet muligheden for muligheden for en fælles drift og besluttet at indlede et undersøgende arbejde.

 

Visionen er at skabe ét samlet uddannelsesmiljø på Campus Skanderborg til gavn for den lokale ungdom:

• Flere faglige kvalitetstilbud kan udvikles på tværs af uddannelserne

• Et stærkere nært, socialt og sundt studiemiljø for alle unge

• Give undervisere og øvrige medarbejdere nye muligheder i stærkere faglige fælles miljøer

• Bedre basis for efteruddannelsestilbud til voksne og virksomheder

• Grundlag for ambitiøse fælles fysiske rammer

• Sikre at ledelseskraften bliver i Skanderborg og udvikles for uddannelserne på Campus

• En stærkere samarbejdspartner for Skanderborg Kommune om visioner for de unge og deres samlede skolegang i kommunen og på Campus

 

LÆS OGSÅ: Skanderborg Gymnasium tager fald i elevtal med ro

 

De to institutioner har i mange år arbejdet sammen om blandet andet masterclass, elevrådsarbejde og elevfester, gensidigt udlån af lærere og vedligeholdelse af bygninger.

 

Beslutningen om netop nu at undersøge en decideret fusion er truffet på baggrund af, at direktør Rikke Christoffersen (SCU), er udnævnt til direktør for Handelsskolen i Aalborg pr. 1. maj og derfor forlader SCU. Arbejdet henimod en eventuel fusion vil ske med inddragelse af elever, medarbejdere og ledelser på de to institutioner.

 

SCU vil fortsat være repræsenteret på Campus Odder med EUX/EUD-uddannelserne. 

 

jr

 

Publiceret 04 April 2018 12:45