Galten-borgere gik skuffede hjem

Galten-delegation mod højt byggeri rejste spørgsmål direkte til byrådet - men fik ikke mange indrømmelser

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 

Jens-Kurt Mikkelsen og Ib Noer fik ikke de store imødekommelser, da de på byrådsmøde onsdag 21. marts stillede kritiske spørgsmål på vegne af 'Borgergruppen imod højhuse i Galten'.

Det skete i byrådets åbne spørgetid.

 

LÆS OGSÅ: 229 indsigelser mod højt byggeri

De ønskede et ærligt svar på, hvorfor byrådet vil bygge så højt i centerbyerne.

“Den med, at bygherren ikke kan få økonomien til at hænge sammen, hvis ikke der må bygges fem-seks etager, det kan vi ikke bruge til noget. Helt ærligt: Kunne nogen af jer tænke sig at købe hus ved siden af disse højhuse. Landsplandirektivet har dikteret, der skal ske en byfortætning, men det er kommunerne, der bestemmer, hvor højt der skal bygges,” fastholdt de to spørgere.

De efterlyste også, at kommunen sikrer, at nybyggeri skal passe ind i helheden.

“Hvilken indflydelse får vores 140 indsigelser - ingen eller hvad,” spurgte de.

Ikke den første forandring

På byrådets vegne forsikrede borgmester Jørgen Gaarde (S), at gruppen ikke skal være i tvivl om, at deres høringssvar er blevet læst.

“Men der er ikke det samme, som at I som borgere får ret. Vi har mange hensyn, der skal tages, også til hvordan Galten skal være en god by i fremtiden. Og det er ikke første gang, der sker noget nyt i Galten, som ikke alle synes passer ind,” forklarede han.

En større delegation fra Galten deltog i byrådsmødet som tilhørere. De gik, da det nye kommuneplantillæg for centerbyerne var vedtaget. Foto: Bollerup

En større delegation fra Galten deltog i byrådsmødet som tilhørere. De gik, da det nye kommuneplantillæg for centerbyerne var vedtaget. Foto: Bollerup

Før byens bedste

Jørgen Gaarde pegede desuden på byrådets ønske om at styrke bylivet, blandt andet for at sikre fortsat liv i de lokale butikker. “Bosætningsanalysen fra 2014 viste, at der var behov for flere mindre boliger i Galten som et alternativ til parcelhuset. Analysen viste, at især seniorer ønskede mulighed for at bo centralt i bymidten tæt på indkøbsmuligheder, kulturtilbud og lignende,” forklarede han.

“Øget fortætning med flere beboere i centrum vil give mere byliv omkring Torvet og styrke oplevelsen af centrum. Dette vil være til gavn for butikker og funktionerne omkring Torvet.”

En større udvikling

Jørgen Gaarde pegede desuden på, at der er sket en række forandringer i Galten midtby med både byens park - Bytoften - og renoveringen af Torvet, som er med til at styrke Galten som en attraktiv by med eget handels- og kulturliv.

“Der arbejdes på nuværende tidspunkt på et nyt lokalplanforslag for Torvet 5, hvor bebyggelsen bearbejdes for at imødekomme mange punkter i de fremsendte høringssvar, herunder tilpasning til eksisterende bebyggelse omkring Torvet i Galten. Byrådet ventes at ændre maks-højden på Torvet fra seks-etager til fem etager med saddeltag, der passer bedre ind. Og som reelt er fire og en halv etage,” sagde Jørgen Gaarde.

Det bliver dermed et krav, at der ikke bygges med fladt tage omkring Torvet.

Der er håb endnu

Jens-Kurt Mikkelsen sagde efter mødet, at han fortsat håber, at bygherrer vil bestræbe sig på at tilpasse byggerier til nabohusene.

“Vi kan også håbe, at byggerier ikke altid går op i maks-højde,” sagde han.

Publiceret 28 March 2018 14:30

SENESTE TV