Nabokrig:

Tilbud om mægling strander på modvilje

Knud Storgård håber på hjælp fra kommunalt vejsyn

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 

Den første borger, der kontaktede Tage Nielsen (R), da han i 1990 var nyvalgt til byrådet i den tidligere Galten Kommune, var Knud Storgård, der bor Voldbyvej 81, nord for Sjelle.

 

Tage Nielsen har derfor læst de artikler, vi har bagt i Ugebladet om den seneste udvikling i nabostriden mellem Knud Storgård og en række skovejere, med særlig interesse. 

 

LÆS OGSÅ: Nabokrig i Sjelle har været 35 år

 

For i 1990 det var netop i den sag, Knud Storgård søgte hjælp hos Tage Nielsen. Flere gange har Tage Nielsen forsøgt at få Skanderborg Kommune til at gå ind i sagen og forsøge af bilægge striden.

 

Men som han sagde til Ugebladet i sidste uge, har sagen været så betændt, at ingen har haft lyst til at røre den.

 

Nu har Tage Nielsen igen opfordret borgmester Jørgen Gaarde (S) samt teknik- og miljøudvalgsformand Claus Leick (SF) til at gå ind i sagen.

 

Jørgen Gaarde sagde i sidste uge, at han ser det som et privatretsligt forhold. Men at han finder sagen ulykkelig og gerne vil lade kommunen agere mægler - under forudsætning, at alle parter ønsker det.

 

UgeBladet har spurgt, og Knud Storgård vil gerne gøre et forsøg med kommunen som mægler.

 

Men hos modparten er der flere skovejere, der ikke ser nogen ide i at få kommunen til at mægle. De fastholder, at Knud Storgård frivilligt har indgået et forlig ved Retten i Horsens 30. maj 2016, der forpligter ham til at lave en ny vej til Sjelle Storskov ind gennem en nyplantet skov på hans jord.

 

Det er et forlig, der blev indgået mod, at skovejerne opgav en retssag, hvor de krævede at få lov til at køre ad en nu nedlagt vej til skoven, der engang gik tværs over Knud Storgårds gårdsplads.

Håber på sund fornuft

Knud Storgård sætter nu sin lid til en tredje løsning.

 

“Vejen, som jeg fik ansvar for at anlægge langs med Møllehovedskoven i et forlig i 1993, er tinglyst med vejret for alle skovejere til både Møllehovedskolen og Sjelle Storskov. Derfor er det en privat fællesvej, som kommunen er vejmyndighed over. Når skovejerne i Sjelle Storskov siger, den sidste del af vejen ikke er tilstrækkelig funderet, så de ikke kan køre på den med deres skovmaskiner, så kan kommunen jo indkalde til et vejsyn, hvor det kan blive fastslået, hvad der skal laves for, at vejen er god nok. Det vil jeg gerne være med til,” siger Knud Storgård.

 

Han håber, vejen dermed bliver brugbar. Og at skovejerne så vil droppe kravet om, at han skal lave endnu en vej til Sjelle Storskov, som aftalt i forliget i Horsens i maj 2016.

Men du risikerer vel, at du blot pålægges både at lave den ny vej og fundere den gamle langs Møllehovedskoven.

 

“Ja, det gør jeg. Men hvis de kan bruge vejen langs Møllehovedskoven, håber jeg, at skovejerne kan se, at min 'nye' vej bliver overflødig,” siger Knud Storgård.

 

En af skovejerne siger, han ikke kan komme til sin skov, hvis du ikke laver den nye vej. Han påstår, at han ikke har lov til at bruge de øvrige skovejeres veje for at komme frem til sin skov - hvilket er nødvendigt, hvis han skal bruge vejen langs Møllehovedskoven.

 

Har han ikke en pointe?

 

“Nej. Det er ikke noget nyt, at skovejernes siger, de ikke må køre over hinandens skovveje, men det har de altid gjort. og det må de gerne, selvom vejretten til at bruge skovvejene ikke er tinglyst,” siger Knud Storgård.

 

“I 2012 fik skovejernes advokat Henrik Nielsen en vurdering fra kommunen, der fastslog, at det er svært at forestille sig, at skovejere ikke skulle have ret til et bruge veje, der i op imod hundrede år er vist på forskellige kort. Kommunen henviste til lektor, landinspektør, lic. geom, Lars Ramhøj, der er ekspert på området, Det handler om rettigheder, der går helt tilbage til dengang, gårdene blev flyttet ud af landsbyerne,” siger Knud Storgård.

 

Tage Nielsen støtter ham i ønsket om et vejsyn.

Publiceret 14 March 2018 11:45

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV