Alternativet ønsker et nyt lokalt råd for udsatte

Mira Bloch (Å) foreslår, at byrådet skal lytte mere til de udsatte

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 

Mira Issa Bloch (Å) foreslår som medlem af byrådets Socialudvalg, at Skanderborg Kommune opretter er særligt råd for udsatte. Og at kommunen formulerer en politik for kommunens indsats omkring socialt udsatte borgere.

 

“Formålet er at sikre, at også socialt udsattes stemmer bliver hørt i vores lokalpolitiske arbejde. Vi kan derved få skabt de bedst mulige politiske tiltag, som tager udgangspunkt i dem, der ved, hvad det vil sige at være udsat, og hvad der er brug for,” forklarer hun i sin præsentation af forslaget.

 

Hun beskriver gruppen af udsatte som mennesker, der er sat helt eller delvist uden for fællesskabet.

 

“Nogle mennesker er i større risiko end andre; men det kan ske for alle. Udsatte er typisk borgere med komplekse problemer, som kæmper for at opretholde en værdig tilværelse. De har brug for at blive hørt og respekteret, og den enkelte borger formår sjældent selv at råbe op. Derfor er det vigtigt, at vi som Byråd nedsætter et udsatteråd,” skriver hun.

 

Det er ikke et lovkrav, at kommuner opretter udsatteråd, men det sker i flere kommuner. Det første råd blev nedsat i 2007, i dag er der 36 kommuner med et sådant råd.

 

Mira Bloch oplister en række grupper, hun mener, bør være repræsenteret i et udsatteråd.

 

Blandt andet psykisk syge og sårbare, misbrugere, hjemløse, socialt udsatte familier, prostituerede, mennesker der oplever vold i nære relationer samt traumatiserede flygtninge.

 

Hun foreslår, at byrådet formulerer en'udsattepolitik', der synliggør problemstillingerne og sikrer de bedst mulige tiltag, herunder forebyggelse. Og den bedst mulige sagsbehandling med fokus på at inddrage borgeren.

Forslag sendes til byrådet

Et enigt Socialudvalg vedtog at sende begge forslag til videre drøftelse på et møde 15. marts, hvor Byrådet skal diskutere sin egen udviklingsstrategi.

 

“Den dag skal byrådet i forvejen diskutere den lokale indsats mod den negative sociale arv. Det er oplagt at drøfte forslaget i den sammenhæng, og hverken Socialdemokraterne eller Venstre modsatte sig forslaget i Socialudvalget,” siger Anders Laugesen (V), formand for Socialudvalget.

Publiceret 14 March 2018 10:00

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV