Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT:

Godt og billigt drikkevand

Af Hans Lück, formand Søballe Vandværk, Storringvej 3

De sidste par år er der i Skanderborg Kommune blevet brugt megen tid og mange penge på at klarlægge og forbedre drikkevandsforsyningen.

 

Skanderborg Kommune har i samarbejde med de mange små og store vandværker forholdt sig til kravet om godt og billigt drikkevand til borgerne, at forbedre forsyningssikkerheden og især fokusere på grundvandsbeskyttelse omkring vandværkernes nuværende boringer og indvindingsarealer, hvor disse er sårbare og ikke beskyttet fra naturens side i form af lerlag m.m.

 

 

LÆS OGSÅ: Hvorfor serveres vandet på flasker?

 

Der er i den forbindelse fra Kommunens teknik- og miljøforvaltning i 2014 udarbejdet et BNBO ( boringsnært beskyttelsesområde) for hvert vandværk gående ud på at kortlægge og påpege vandværkets stærke og svage sider med hensyn til borgernes krav om godt og billigt drikkevand og vandværkets mulighed for at opfylde dette her og nu og i fremtiden.

 

Som en fortsættelse af dette er Skanderborg Kommune opdelt i otte områder, hvor vandværkerne skal samarbejde for at leve op til fremtidens krav om drikkevandskvalitet, forsyningssikkerhed og især grundvandsbeskyttelse.

 

I Skanderborg Nord, der aktuelt omfatter syv vandværker, har vi dannet en forening, der med vedtægter har bundet hinanden op på primært at sikre borgerne godt drikkevand, at leve op til de stadig mere omfattende lovkrav til vandværkerne og frem for alt at beskytte grundvandet, hvor dette er nødvendig i forhold til de nuværende boringer.

 

Vi blev også enige om, at fremtidige boringer og indvindinger skulle ske i områder, hvor drikkevandet er beskyttet fra naturens side.

 

Dette for ikke at bruge borgernes penge på yderligere grundvandsbeskyttelse enten i form af skovrejsning eller påbud og erstatning til landmanden for ikke at måtte bruge pesticider og gødning på de berørte arealer.

 

Herskind Vandværk (Skanderborg Forsyningsselskab) er en del af denne aftale. Værkets boring og indvindingsopland er uden naturlig grundvandsbeskyttelse, og man har for nylig konstateret forekomst af pesticidet desphenyl- chloridazon.

 

Under henvisning til ovennævnte undrer det mig, at Herskind Vandværk søger tilladelse til en ny boring og øget indvinding i et område fuld af problemer. Det kan kun gå galt og er imod al sund fornuft.

 

Jeg opfordrer derfor Skanderborg Kommune at give afslag på en ny boring i et så sårbart område og i stedet pålægge Herskind Vandværk at finde en løsning på drikkevandsbehovet ved at samarbejde med de øvrige vandværker i området.

Publiceret 26 February 2018 14:00