Sølunds fokus er at give beboerne en tryg hverdag

Sølund er i tæt dialog med kommunens fagsekretariat

Af
tilsyn

Efter at Socialtilsyn Midt har sat Landsbyen Sølund under skærpet tilsyn og udstedt to påbud, går bostedet sammen med fagsekretariatet Ældre og Handicap i gang med at finde løsninger, som kan afløse den tidligere praksis med at låse yderdørene.

 

“Jeg noterer mig dog, at to af de fire varslede påbud, som Sølund oprindeligt fik i januar, er frafaldet,” siger Anders Laugesen (V), formand for byrådets Socialudvalg.

 

“Men tilbage står, at Socialtilsyn Midt fastholder sin samlede vurdering og derfor vælger at sætte Sølund under skærpet tilsyn. Vi tager naturligvis afgørelsen meget seriøst og går nu i gang med at finde de bedst mulige løsninger inden for de rammer, som tilsynet har udstukket. Vores fokus er fortsat fuldt og helt på at sikre en god og tryg hverdag for Sølunds beboere, siger han.

 

LÆS OGSÅ: Sølund får skærpet tilsyn 

 

Fagsekretariat Ældre og Handicap tager sammen med Landsbyen Sølund fat på finde brugbare teknologiske løsninger i de tre boenheder, der er tale om.

Krav: Individuelle handleplaner

“Vi vil kigge på muligheden for at installere lyssensorer og alarmer eksempelvis i dørmåtter, så medarbejderne får besked via mobiltelefonen, hvis yderdørene åbnes. Vi forventer, at teknologien kan hjælpe os et godt stykke af vejen i forhold til at sikre beboernes tryghed,” fortæller fagchef Lis Kaastrup.

 

Sølund vil også lave konkrete og individuelle handleplaner for beboerne i stedet for generelle handleplaner for hver boenhed, hvilket tilsynet i øvrigt også har krævet.

Er nogle fejlanbragt?

“Vi kommer til at tage stilling til, om vi har det rigtige tilbud til de beboere, som er særligt udfordret i forhold til at ville forlade deres hjem eksempelvis om natten. Det kan i yderste tilfælde betyde, at vi sammen med hjemkommunen må revurdere, om enkelte beboere kan blive i det nuværende boligtilbud, eller om der skal findes andre muligheder, siger Lis Kaastrup.

 

LÆS OGSÅ: Sølund låser igen nogle af dørene - en beboer gik ud om natten 

 

Landsbyens Sølund er Danmarks største bosted og aktivitetstilbud for mennesker med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.

 

Skanderborg Kommune har fire uger til at overveje om sagen skal ankes.

 

boll-

Publiceret 14 February 2018 08:00

SENESTE TV