Flere beboere i Eskebækparken brokker sig over den trafikale løsning ud mod Vroldvej. Men den er helt gennemtænkt, lyder det fra kommunen. Foto: Bollerup

Flere beboere i Eskebækparken brokker sig over den trafikale løsning ud mod Vroldvej. Men den er helt gennemtænkt, lyder det fra kommunen. Foto: Bollerup

Kritik af ny løsning for fodgængere er forfejlet

Fjernelsen af fodgængerfelt ved Eskebækparken øger trafiksikkerheden, lover kommunen

Skanderborg “Bare rolig. det bliver bedre og mere sikkert”. Sådan lyder det fra Jette Schmidt, trafiksikkerhedsrevisor i Skanderborg Kommune, da UgeBladet gør hende opmærksom på de mange vrede ord, vejarbejdet på Vroldvej ved Eskebækparken får med på Facebook. “For det første er arbejdet jo ikke færdigt endnu. Og for det andet så gør vi, som vi gør, fordi vi er overbeviste om, at den nye løsning en en klar forbedring”, siger hun. Især beslutningen om at fjerne fodgængerovergangen skaber vrede. Det bliver farligere at krydse vejen, lyder det. “Faktisk er det lige omvendt. En fodgængerovergang giver især børn en falsk tryghedsfornemmelse, hvor de tror, at de er sikre, når de træder ud på de hvide striber. Sådan er det ikke. Det er langt mere sikkert at lære børnene at krydse vejen uden feltet, fordi de så skal være opmærksomme på trafikken,” forklarer Jette Schmidt og tilføjer: “Desuden bliver vejen smallere. Det nedsætter bilernes fart og gør krydsningstiden af vejen kortere.” Og for god ordens skyld: De kanter i indkørslen til Eskebækparken, der nu opleves som for høje, er midlertidige. De rigtige kanter kan først laves, når frostvejret er væk. “Jeg har bedst entreprenøren om at finde en bedre, midlertidig løsning,” siger Jette Schmidt.

Publiceret 13 February 2018 11:45

SENESTE TV