Uglekasserne, som Jan Olsen fra Entreprenørafdelingens ”rotteteam” her viser et eksemplar frem af, inden den røg til tops i skoven ved Ry, er snedkereret af Udeholdet, der er en beskyttet arbejdsplads for voksne med varig funktionsnedsættelse.

Uglekasserne, som Jan Olsen fra Entreprenørafdelingens ”rotteteam” her viser et eksemplar frem af, inden den røg til tops i skoven ved Ry, er snedkereret af Udeholdet, der er en beskyttet arbejdsplads for voksne med varig funktionsnedsættelse.

Vingebåret våben sættes nu ind i kampen mod rotterne i Skanderborg

En miljøvenlig og giftfri partner, natuglen, inddrages nu i rottebekæmpelsen i Skanderborg Kommune

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

 
Om natugler fremover bliver en del af rotte-beredskabet er nok så meget sagt, men de vingebårne rovfugle har smag for rotter, og nu har Skanderborg Kommune taget initiativ til at inddrage dem som et miljøvenligt værktøj til at begrænse udbredelsen af rotter.
 
LÆS OGSÅ: Kommunen opruster: Nye våben i krigen mod rotterne 
 
Hos Udeholdet har kommunen fået snedkereret fem flotte uglekasser efter anvisning fra Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Skanderborg samt en række rovfugle pinde, og torsdag i sidste uge var Jan Olsen fra Entreprenørafdelingens ”rotteteam” sammen med miljøtekniker Bente Uhre og biolog Kim Aaen rundt og sætte kasserne op.
 
”Vi har sat kasser op ved Søringen i Galten, Stilling Badestrand, på Siimtoften i Ry, ved Junges Plantage og ved kolonihaverne i Skanderborg,” fortæller Bente Uhre.
 
”Rotterne er et voksende problem i Danmark og i Skanderborg har vi et stærkt ønske om at yde en rigtig god indsats på området. Vi har styrket indsatsen på området, dels ved at sætte flere mand på opgaven og dels ved hyppigere besøg på de ejendomme, der er plaget af rotter,” forklarer hun.

Miljøvenligt middel

En af grundende til, at Skanderborg nu indleder den utraditionelle alliance med natuglerne er ophobningen af gift i miljøet.
 
”Når vi anvender gift mod rotter, så er der altid en risiko for, at de bliver resistente, og at stærkere gifte derfor tages i brug. Det giver en øget belastning af miljøet, og der er risiko for, at andre dyr, der spiser rotterne, bliver forgiftet. Derfor anvender vi i stigende grad mekaniske fælder,” fortæller Bente Uhre.
 
”Men nu vil vi så også prøve at se, om vi ikke kan tiltrække nogle rovfugle og ugler, som er rotternes naturlige fjender,” siger hun.
 
Egentlig er det hornuglen, der er rottens største flyvende fjende, men dem bor der ikke mange af i Skanderborg Kommune. Derfor sætter rottebekæmperne deres lid til natuglerne.
 
”De kan ikke udrydde en rottebestand, men vi håber, de vil være med til at stresse rotterne, så deres yngle- og bevægelsesadfærd begrænses,” forklarer Kim Aaen.
 
Jan Olsen håber, det nye partnerskab får så stor succes, at uglekasserne måske engang i fremtiden vil være blandt de tilbud, rottebekæmperne kan anvise landmændene.
 
”To par rotter kan blive til over 900 på et år, og de kan anrette skade for mange, mange penge. Derfor kunne jeg godt forestille mig, at for eksempel landmænd ville være interesseret i at købe uglekasser.”

Natuglerne findes netop i Galten, Stilling, Skanderborg og Ry, hvor de fem uglekasser nu er sat op. Håbet er, at uglerne vil yngle i kasserne... og spise rotter.

Natuglerne findes netop i Galten, Stilling, Skanderborg og Ry, hvor de fem uglekasser nu er sat op. Håbet er, at uglerne vil yngle i kasserne... og spise rotter.

Publiceret 17 January 2018 11:45