Sagen om buskort til ældre tages op igen senere

Miljø- og planudvalget fik lavet nogle forslag - men valgte at udskyde en afgørelse

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune har fået præsenteret et forslag til en ordning, så alle pensionister kan købe et pensionistkort, der vil give dem adgang til frit at bruge bybussen i Skanderborg Rute 21 samt de lokale ruter 309 Skanderborg-Galten, 311 Skanderborg-Ry-Glarbo og Rute 330 Skanderborg-Låsby.
 
LÆS OGSÅ: Forslag om gratis lokalbus til ældre
 

Administrationen anbefaler, at der i givet fald indføres 'spærretid', så kortet ikke må bruges i tidsrum med mange skoleelever, uddannelsessøgende og i myldretiden.
 

Det anslås, at kommunen vil miste cirka 220.000 kr. i mistede billetindtægter, hvis der indføres en ordning med 'spærretid'.
 

Alt efter hvad et pensionistkort kommer til at koste og hvor mange, der sælges, vil dette tab blive tilsvarende mindre.
 

Sælges der 200 styk til en pris af 300 kr, vil det koste kommunen 160.000 kr. årligt. men sælges der 400, vil det kun koste kommunen 100.000 kr..
 
Sættes prisen i stedet til 365 kr., kan udgiften for kommunen komme ned på 74.000 kr. årligt, hvis der sælges 400. Plus administration, da Borgerservice skal sælge billetterne. 
 
Miljø- og Planudvalget vedtog dog i første omgang at udskyde beslutningen.
 

“Pensionister har allerede i dag mulighed for at køre gratis med skolebusser. Et pensionistkort giver dem få yderligere muligheder. Derfor ønsker vi at lade forslaget indgå i den samlede analyse af den kollektive trafik i Skanderborg Kommune, der skal laves i 2018, og eventuelt tage det med som et forslag til budget 2019,” siger Claus Leick (SF), der er formand for Miljø- og Planudvalget.

Publiceret 05 January 2018 14:00

SENESTE TV