Rådhusgrund-byggeri i enten tre eller fire etager

Miljø- og Planudvalget ønsker, at to forskellige modeller skal belyses

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Så er arbejdet med at lave en lokalplan for rådhusgrunden i Hørning sat i gang.
 

Efter planen vil et forslag komme til politisk behandling og offentlig høring i foråret og med endelig vedtagelse til sommer.
 
LÆS OGSÅ: DEBAT: Hørning midtby er under udvikling
 

Miljø- og Planudvalget har besluttet, at der skal laves en miljørapport, der belyser to forskellige scenarier med henholdsvis byggeri i tre og fire etager.
 

Baggrunden for lokalplanarbejdet er byrådets beslutning om at sælge grunden til det lokalt forankrede Ejendomsselskabet Hørning Aps ved Bach Invest.
 

Vinderprojektet rummer en dagligvarebutik i forlængelse af de eksisterende handelsområde og med ejer og lejeboliger i op til fire etager, p-pladser og en mindre park. Desuden indtænkes der opholdszoner i friarealerne, der udvikler torvestrækningen.
 

Projektet ønskes udviklet i to etaper.
 

Første etape omfatter to bygninger på henholdsvis tre og fire etager med dagligvarebutik, 40 boliger, park samt p-pladser og -kælder.
 

Etape to omfatter yderligere to bygninger, begge med boliger - enten i tre etager med i alt 18 boliger eller i fire etager med i alt 24 boliger. Forskellen mellem de to løsninger skal belyses i en miljørapport.
 

I begge udgaver af 2. etape skal den eksisterende administrationsbygning rives ned. Der skal dog indrettes et fælleshus for Hørning i den gamle byrådssal.

Publiceret 04 January 2018 14:00

SENESTE TV