DEBAT:

Bøn fra en støjplaget - Motorvejsstøj og udvindelsen af E45

Af Torben Wallner, Overskovvej 53, 8362 Hørning

Så går udbygningen af E45 i gang, endelig vil de fleste nok sige. Der høres dagligt om kilometerlange køer og uheld i trafikradioen, sirenerne er tydelige for alle med kort afstand til motorvejen.

Det er alt sammen en følgevirkning af at trafikmængden er steget kraftigt gennem de sidste mange år – og det samme er støjen.

LÆS OGSÅ: Udvidelsen af Østjyske Motorvej kommer meget tættere på 

Rent faktisk ligger flere områder af Skanderborg kommune i områder der, af miljøstyrelsen, betragtes som støjplaget.

Henvendelser fra grundejerforeninger i Hørning til vejdirektoratet har afsløret at der ikke gøres yderligere for at dæmpe støjen, end at der lægges støjdæmpende asfalt ud (hvilket vel er rimelig standard for alle nye strækninger).

En hurtig gennemgang, af vejdirektoratets hjemmeside for projektet, nævner end ikke støj problematikken – dvs. man har her en stort anlagt udvidelse af E45 – hvor man ikke tænker bekæmpelse af støjforureningen ind.

Sammenligner man E45 med andre ny anlagte anlæg i landet, så er der her bygget fine støjvolde, eller støjværn, der effektivt skærmer for støjen.

De volde der allerede er der, f.eks. omkring Hørning, er nærmest en hån sammenlignet med hvad der findes andre steder – de er for det første meget lave, og dernæst hullede der hvor der er vej underføringer.

Jeg er klar over at vi taler statsveje, men dette vedrører en stor del af borgerne i Skanderborg kommune. Er det ikke muligt at råbe vores lokalt valgte politikkere op så Skanderborgs borgere kan blive hørt?

Det er unægtelig noget nemmere at komme igennem med budskabet hvis det kommer fra kommunen.

Publiceret 13 December 2017 13:00

SENESTE TV