Jernbanebro tværs over Stilling Sø sendt i høring

Frem til 18. februar kan der laves indsigelser mod kommende toglinje

 
Den planlagte toglinje mellem Hovedgård og Hasselager er nu sendt ud i offentlig høring - og der er tre modeller i spil. Det fortæller Banedanmark i en pressemeddelelse.
 

Den nye banestrækning forventes at blive cirka 23-24 km lang. Der er afsat 3,5 mia. kr. til projektet (2017-priser).
 
LÆS OGSÅ: Minister-nej til bro over sø

Den nye strækning reducerer baneafstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer og skære seks minutter af rejsetiden. Den endelige linjeføring for strækningen fastlægges først efter VVM-processen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er gennemført medio 2018, og det vil være en politisk beslutning, hvilken linjeføring der vælges. De skitserede linjeføringer er derfor endnu ikke vedtaget, men er forslag, som VVM-redegørelsen og VVM-høringen vil tage udgangspunkt i.
 

Den nye bane bliver elektrificeret og dimensioneres til at køre op til 250 km/t.
 
Skanderborg Kommune har peget på den af løsningerne, hvor den nye togstrækning følger hovedvej 433. Til gengæld har byrådet klart taget afstand fra en linjeføring over Stilling Sø.
 

Der vil i forbindelse med høringsfasen blive afholdt et offentlig møde 17. januar på Fælleden i Skanderborg.

Publiceret 07 December 2017 15:45

SENESTE TV