Flere vælger at tage afvænning

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Skanderborg Rusmiddelcenter har succes med et tilbud om ambulant afrusning målrettet borgere med behov for hjælp til at ophøre med at drikke eller til at nedsætte et stort alkoholforbrug.
 

Tilbuddet blev etableret i januar 2014, og flere og flere søger hjælpen. Der er erfaringen, at flere oplever øget tryghed ved den ambulante afvænning, samt at tilbagefaldene standses hurtigere.
 

Der blev i 2016 gennemført 46 ambulante afrusningsforløb, i 2017 ventes antallet at være højere, da der allerede 1. oktober var gennemført 42.
 

Der er sat et mål for, at 135 borgere påbegynder en rusmiddelbehandling i 2017, og at 67 udskrives som færdigtbehandlede.
 

Status 1. september viste, at 101 borgere havde taget imod tilbuddet - heraf 72 voksne over 30 år og 29 unge 15-29-årige. Og 62 var 1. september udskrevet som færdigbehandlede - hvilket svarer til 49,2 procent af alle udskrevne i 2017. Målene for året ventes indfriet.

Publiceret 07 December 2017 08:30

SENESTE TV

Debat: Støt op!

Det kan godt være, at det er som at slå i en dyne, men alligevel er det meget vigtigt at møde op, når der indkaldes til borgermøde vedr. Regionens besparelse på busserne. I hvert fald vil vi i Dansk Folkeparti i Skanderborg gøre alt for at støtte op om den 'folkebevægelse', der er ved at opstå imod Region Midts nedlæggelser af buslinjer.

Debat: Kollektiv trafik er ikke kun blå busser

Endnu engang må vi desværre konstatere, at Regionen fralægger sig ethvert ansvar over for os, som ikke er bosat i de store byer. Man har fået skyklapper på, over for den udvikling der sker i landsbyerne. For ikke ret mange dage siden, fremlagde landsbyerne i Skanderborg deres fremtidsplaner for byrådet. Samtlige byer ønskede en udvikling, hvor der bl.a. skulle flytte nye borgere til, for at bevare foreningslivet, butikkerne og skolerne.

I Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Skanderborg er vi meget bekymrede for Regionsrådets beslutning, om at skære ned på den offentlige transport, der i stedet for udvikling, vil fremme afvikling i landområderne.

Så vores opfordring skal være, at så mange borgere som muligt støtter op om de 'folkemøder', der bliver afholdt i den kommende tid, blandt andet i Herskind 22 oktober.