Skovlunden er på vej med tilladelser

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Skanderborg Festival havde allerede åbent for det nye campingområde kaldet Skovlunden Horsensvej 2-4 i sommer på en midlertidig godkendelse. Nu har festivalen fået en permanent landzonetilladelse samt en dispensation fra naturbeskyttelsesloven regler om søbeskyttelseslinjen til brug af området til camping i uge 32 - mens faciliteterne opstilles i ugerne 27-31 og ryddes i uge 33.
Læs også: Smukfest gør sig klar til billetsalg
Det er en betingelse, at der opsættes et festivalhegn, der sikrer, at det kun er det indhegnede areal, der anvendes til camping og festivalaktiviteter
Dispensationen er sendt i høring af kommunen, og der er høringsfrist 28. november. Kommer der klager, vil det have opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer noget andet.
“Jeg håber ikke, der er nogen, der finder grund til at klage, da det gives så god mening at lave camping på det sted,” siger Poul Martin Bonde, der er konstitueret festivalformand.

Publiceret 24 November 2017 06:00

SENESTE TV