Politiske poster er fordelt uden ballade

Partierne har udpeget formænd og vil have fokus på miljø, demokrati og erhverv

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

De tunge politiske poster blev fordelt uden dramatik onsdag aften mellem byrådets partier.

Forudsigeligt er Jørgen Gaarde (S) borgmester i Skanderborg Kommune de næste fire år.
 

Frank W. Damgaard (S) forbliver på posten som 1. viceborgmester, mens Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative internt skal afgøre, hvem der bliver 2. viceborgmester.
 

Tage Nielsen (R) bliver formand for Kultur- og Sundhedsudvalget, Claus Leick (SF) formand for Miljø- og Planudvalget og Frands Fischer (S) formand for Undervisnings- og Børneudvalget - mens de blå partier Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti internt skal udpege formanden for Socialudvalget.
 

Som det fremgår har Konservative valgt at tilknytte sig den borgerlige side i byrådssalen - det havde de ikke i valgkampen.

Forsyningsselskaber

Herudover er der enighed om, at Martin Frausing Poulsen (DF) bliver formand for Skanderborg Forsyning med Søren Nielsen (S) som næstformand.
 

I Reno Syd bliver Finn Sander Jensen (S) formand for bestyrelsen.
 

I Udviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S bliver Kai Høstrup (S) formand.
 

Og i Børn- og Ungeudvalget, der blandt andet behandler sager om børns tarv og mulige tvangsfjernelse, forbliver Jørgen Naut (S) som formand. Næstformandsposten går til enten Venstre, DF eller Konservative, hvilket de afgør internt.

Særlige opgaveudvalg

Desuden er der enighed om at oprette tre særlige opgaveudvalg i den næste 4-årige byrådsperiode - udvalg, man før kaldte for paragraf 17-4 udvalg - hvor der både en byrådspolitikere og udvalgte borgere.
 

Første august 2018 nedsættes et udvalg med bæredygtighed og grøn omstilling som tema. Udvalget får Maria temponeras (EL) som formand og får et år til sit arbejde.
 

Første august 2019 nedsættes et udvalg med demokrati samt borger- og byinddragelse som tema. Udvalget får Mira Issa Bloch (Å) som formand og får ligeledes et år til sit arbejde.
 

Endelig nedsættes første august 2020 er udvalg med erhverv og turisme som tema. Venstre, DF og Konservative skal indbyrdes udpege en formand for dette udvalg, der også får et år til dets arbejde.
 

Endelig er der et udvalg om psykiatri, der går videre fra den nuværende byrådssamling, som har Jørgen Gaarde som formand. Udvalget skal afslutte dets arbejde i 2018.

Udramatisk fordeling

Da alle særlige udvalg berører kommunens plan- og teknikafdeling nedsættes udvalgene i forlængelse af hinanden, da arbejdsbyrden ellers ville blive for stor for afdelingen.
 

“Valget af emner for de særlige udvalg kommer meget naturligt, da de alle indgår i det, der er aftalt at sætte fokus på i budgettet for 2018,” siger Jørgen Gaarde.

Alle er med i udvalg

Alle politikere sikres samtidig, at de mindst er medlem af et fagudvalg, nogle vil være medlem af to.
 

“I fagudvalgerne, der nu får syv medlemmer, vil fordelingen typisk være fire pladser til rød side og tre til blå. Det kan rent matematisk ikke helt gå op, så fordelingen 5-2 vil optræde,” siger Jørgen Gaarde.
 

“Byrådet har samtidig så mange partier, at ikke alle kan få en repræsentation i det 9-mand store Økonomiudvalg.
 

Men for at tilgodese alle partier indføres en særlig briefing før møderne for de partier, der ikke er med i Økonomiudvalget, så de ved, hvad der er på spil, og hvad der er på vej.
 

“Jeg fornemmer, at der var tilfredshed med konstitueringen hele vejen rundt. Og 11. december holder vi det formelle konstituerende møde i byrådet, hvor de sidste navne kommer på plads. Også i de mindre udvalg og repræsentantskaber,” siger Jørgen Gaarde.

Venstre er tilfreds

“Der har været en god stemning i forhandlingerne,” siger Anders Rosenstand Laugesen (V), der har taget førertrøjen på i den borgerlige side af byrådet. Dels i kraft af Venstres størrelse, dels i kraft af hans personligt gode valg.
 

Han vil ikke gætte på, hvem af de tre partier, der får formandsposten i Socialudvalget.
 

“Men Konservative er jo et lille parti, og jeg kan forestille mig, at de gerne vil have plads i Økonomiudvalget. Så er det enten Venstre eller Dansk Folkeparti. De drøftelser har vi ikke afsluttet, men det har været et godt og åbent forløb,” siger Anders Rosenstand Laugesen.
 
 
“Med en sammentømret borgerlig gruppe tror jeg, vi har et godt udgangspunkt til næste byrådsvalg. Der er reelt kun ét mandat, der skal flyttes, så har Radikale den afgørende stemme,” siger han.

Publiceret 23 November 2017 16:30

SENESTE TV