Låsby fik sikkerhed om Søndervang

Deltagere i valgmødet i Låsby efterlyste et klassisk politikerpanel - og fik det

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Er der én ting, Låsby har fået ud af valgkampen, så er det sikkerhed for, at alle partier nu støtter, at Låsby fortsat skal have en plejecenter.

Der har været tvivl om, hvordan Socialdemokratiet stillede sig, hvis det ikke lykkes at sælge plejecenter Søndervang til et friplejehjem - et salgsarbejde, som Socialudvalget ifølge Claus Bloch (V) netop har besluttet at sætte i gang.

Men ved valgmødet i Ry tirsdag, sagde borgmester Jørgen Gaarde (S), at hvis det ikke lykkes at afhænde Plejecenter Søndervang til et privat plejehjem, så kan det videreføres som et kommunalt plejehjem.
Læs også: Succesrigt valgmøde med pakket sal

Ved valgmødet torsdag i Låsby trak socialdemokratiets repræsentant Lisbeth Højvang det endnu skarpere op.

“Det ligger helt fast, at vi i Socialdemokratiet bakker op om, at der fortsat skal være en plejehjem i Låsby. Den melding er måske kommet lidt sent, men nu er der ingen tvivl. Jeg spurgte Jørgen Gaarde lige før mødet, sagde hun til UgeBladet Skanderborg.

Forsøg med ny form

Valgmødet i Låsby var planlagt af borgerforeningen med korte oplæg fra alle partier, hvorefter borgerne kunne gå rundt og tale med de enkelte parties repræsentanter for at undgå, at der gik floskler i debatten.

Så skulle det slutte med en kort runde til partierne.

Men flere af de borgere, der deltog, efterlyste et klassisk politikerpanel, hvor alle kunne høre, hvad der blev sagt. Og det tog arrangørerne til sig. Arrangørerne bad samtidig politikerne koncentrere sig om børn, folkeskoler og ældre.

Mette Hoeck Klausen var ordstyrer ved mødet, der havde lidt problemer med et ikke velfungerende lydanlæg. Foto: Bollerup

Mette Hoeck Klausen var ordstyrer ved mødet, der havde lidt problemer med et ikke velfungerende lydanlæg. Foto: Bollerup

De tre store emner

Både Lisbeth Højvang og Birgitte Majgaard (K) nævnte, at de vil arbejde for flere mindre ældreboliger.

“Vi skal indarbejde seniorboliger i lokalplaner, for der er udsigt til stor mangel på ældreboliger. Det skal der rettes op på, også i de mindre bysamfund,” sagde Birgitte Majgaard.

Omkring skolerne sagde Poul Melgaard Johansen (DF), at integration af børn med særlige behov i de normale klasser ikke er vellykket, det skal ændres.

“Der er børn, der ville havde bedre gavn af et andet tilbud,” sagde han.
 
Læs også: Ringe interesse for valgmøde i Hørning

Claus Beyer fra Nye Borgerlige vil arbejde for, at folkeskoler skal være selvejende institutioner, der styres af forældrene og de ansatte. Hanne Stender Damkjær (Å) efterlyste også institutioner med mere selvstyre.

“Og så skal daginstitutioner have fri leg, børnehavebørn skal ikke trænes i at gå i skole,” sagde hun.

Peter Kjær (EL) lå på lidt af samme kurs, da han foreslog, at kommunen kan spare lidt på anvendelsen af læreplaner i børnehaver.

På børneområdet sagde Per Laursen (LA), at han vil arbejde for, at forældre får mulighed for at få betaling for at passe egne børn.

Claus Bloch (V) sagde, at det er vigtigt, forældre kan få passet deres børn lokalt.

“Men det problem har vi ikke i Låsby. Jeg vil næsten sige desværre. Her har vi i stedet to dagplejere, der har været dagplejere i 20 år, der netop er blevet opsagt,” sagde han.

Desuden glæder det ham, at indeklimaet på Låsby Skole forbedres.

“Det skal det, for Arbejdstilsynet er kommet med et påbud,” sagde han.

Der blev snakket politik ved høje borde, hvor politikerne stillede sig. Men flere deltagere blev siddende, de ville hellere have en paneldebat - og det fik de. Foto: Bollerup

Der blev snakket politik ved høje borde, hvor politikerne stillede sig. Men flere deltagere blev siddende, de ville hellere have en paneldebat - og det fik de. Foto: Bollerup

Drop det med CO2

Under paneldebatten blev politikerne spurgt, hvor de vil spare, så de kan få råd til deres ønsker. Claus Beyer (D) kom med to forslag.

“Stop det nonsens, at kommunen skal være CO2-neutral i 2020, det er kun for at blære sig overfor andre kommuner. Og drop 'årets klimalandsby'. Og så kan vi spare på integration af folk, der alligevel ikke vil integreres,” sagde han.

Claus Bloch sagde - til forsamlingens morskab - at han ikke har lovet noget.

“Men det har været nedadgående på alle serviceområder i 10 år, og det startede før Gaarde. Men antallet af mellemledere er øget, det er ikke fodfolket,” sagde han.

“Men budgetterne har været vedtaget i enighed, så du kan ikke helt afskrive dit medansvar,” sagde Lisbeth Højvang.

Publiceret 10 November 2017 10:15

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV