Succesrigt valgmøde med pakket sal

Ry Borgerforening havde igen succes med et invitere til et stort valgmøde, hvor flere lokale emner blev diskuteret

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Der var fyldt i salen, da der tirsdag var valgmøde i Ry Hallerne med deltagelse af alle partier.

Et af spørgsmålene fra salen var, hvad politikerne vil gøre ved hash- og narkomisbrug blandt byens unge.
Læs også: Ringe interesse for valgmøde i Hørning

“Vi ved, vi har et problem, og vi skal sætte endnu hårdere ind med SSP (Samarbejde Socialvæsen, Skoler og Politi, Red.) og med 'den matrikelløse klub,” sagde Anders Rosenstand Laugesen (V).

Borgmester Jørgen Gaarde (S) sagde, at han tror, hvem som helst bliver forfærdet, når de oplever, der pludselig bliver solgt hash tæt på, hvor de bor.

“Men vi skal huske, det er en del af en politiindsats. Og det nytter ikke at tænke, at det går væk af sig selv. Vi skal hjælpe politiet. Desuden har byrådet afsat ekstra penge i budgettet for 2018 til netop SSP og 'den matrikelløse klub'.

“Når det er sagt, så uanset hvor vi bevæger os, så er hash tilgængelig. Vi skal forberede vore drenge og piger på, at sådan er Verden og ruste dem til at gå op imod det,” sagde Jørgen Gaarde.

Tage Nielsen (R) talte varmt for det forebyggende arbejde med nære relationer, der foregår i ungdomsklubber. Og Maria Temponeras (EL) sagde, hun foretrækker klubber med fast matrikel med lang åbningstid - og gerne med forældre som frivillige.

Linda Andrea (LA) sagde, at kommunen skal støtte unge, der får problemer.

“Men jeg vil helst ikke have fire betjente til at løbe rundt i Ry og arrestere unge for at ryge hash,” sagde hun.

Er skolen for stor?

En anden tilhører, Torben Antonsen, ville vide, om der er en fremtidsplan for Mølleskolen, der knopskyder.

“Det er et problem. Knudsøskolen sal er ikke længere stor nok til at rumme alle børn, og Mølleskolen er presset. Byrådet skal lave en helhedsplan for skoler og institutioner, så der ikke opstår problemer, når der laves nye boligudstykninger,” sagde Thomas Cordtz (K).

“Mølleskolen er for stor, jeg vil gerne have flere mindre skoler, og en ny skole i Ry ville være rart. Men vi skal lige have pengene,” sagde Daniel Aage Holm (DF).

“Mølleskolen er kæmpestor, vi skal finde nye skolelokaler i Ry,” sagde Steffen Møller Pedersen (D).

“Vi laver faktisk planer i Skanderborg Kommune, og prognoserne for Mølleskolen viser, at der ikke er problemer de næste 10 år,” sagde Tage Nielsen (R).

“Det går alt for ofte galt med den kommunale planlægning, værst lige nu med skolesituationen i Hørning,” sagde Anders Rosenstand Laugesen.

“Vi skal være glade for, at folk flytter til kommunen, og vi bliver faktisk bedre til at planlægge. Men engang imellem går det galt, det kan ikke undgås, derfor skal vi tænke fleksibelt,” sagde Claus Leick (SF).

“Den gamle Ry Kommune valgte ikke at lave en ny skole, men en meget stor skole, der siden har præsteret fabelagtige resultater. Og jeg vil gerne vide, hvor man vil finde pengene til alle de gyldne løfter, når man samtidig vil sætte skatten ned,” sagde Jørgen Gaarde.

“Måske skal vi ikke så ensidig have fokus på befolkningstilvækst. Jeg er selv bruger af Skovby Børnehus, og i september var der 30 børn i overtal i et område, hvor der er store udstykninger,” sagde Jesper Arbo Frederiksen (Å).

Der måtte flere stole frem for at skaffe plads nok til alle. Valgmødet blev derpå afviklet med højt tempo og stram styring. Og plads til spørgsmål. Foto: Bollerup

Der måtte flere stole frem for at skaffe plads nok til alle. Valgmødet blev derpå afviklet med højt tempo og stram styring. Og plads til spørgsmål. Foto: Bollerup

Bus til nattens rejsende

Simon Linderoth, der er gymnasieelev, efterlyste en natbus mellem Skanderborg og Ry.
Det ønske fik han ikke opbakning til hos nogen.

En nabo til Ry Hallerne efterlyste bedre p-forhold.

“Ry Hallerne er en selvejende institution, så er der et behov, må der komme et udspil fra hallen,” sagde Tage Nielsen.

Claus Leick oplyste, at en ny pulje til trafiksikkerhed ved skoler nu også kan bruges ved idrætsfaciliteter.

Steen Rytter ville som tilhører gerne vide, om partierne støtter et nyt bådhus til udflugtsskibet Gl. Turisten og trailcentret ved Skimminghøj. Fra Jørgen Gaarde (S) og Tage Nielsen (R) fik han at vide, at der er opbakning til projektet - men at der nu skal være en dialog om det. Foto: Bollerup

Steen Rytter ville som tilhører gerne vide, om partierne støtter et nyt bådhus til udflugtsskibet Gl. Turisten og trailcentret ved Skimminghøj. Fra Jørgen Gaarde (S) og Tage Nielsen (R) fik han at vide, at der er opbakning til projektet - men at der nu skal være en dialog om det. Foto: Bollerup

Problemet ved Sdr. Ege

Sdr. Ege og unges fester på stedet blev også et emne. Det mest opsigtsvækkende var, at Daniel Aage Holm (DF), der som ung selv er kommet ved Sdr. Ege, foreslog, at byens unge får et ungdomshus, hvor de kan høre musik uden at genere naboer.

“Oprydningen ved Sdr. Ege skal vi have gjort noget ved og larm, der generer naboer. Men ellers er Sdr. Ege fin nok. Vi vil ikke være med til at stille et sted til rådighed for unges fester,” sagde Thomas Cordtz.

“Hvor der er problemer, skal vi være. Men kommunen skal ikke tage ansvar for alt, jeg er selv forælder, og forældrene har også et ansvar. Sdr. Ege er også unges mulighed for at kommer lidt ud i verden, uden det er alt for farligt,” sagde Claus Leick.

Mødet blev ledet af journalist Trille Skøtt og lektor ved syddansk Universitet, Anders Hougaard, der begge bor i Ry. Foto: Bollerup

Mødet blev ledet af journalist Trille Skøtt og lektor ved syddansk Universitet, Anders Hougaard, der begge bor i Ry. Foto: Bollerup

Publiceret 08 November 2017 13:00

SENESTE TV