Naboer vandt... og tabte:

Byggetilladelse var ikke lovlig, men så fik bygherre dispensation

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Peter og Anne Nielsen, Stationsvej 9 i Hørning, har fra Natur- og Miljøklagenævnet fået medhold i, at Skanderborg Kommune har givet en byggetilladelse til de nye boliger på Brohaven, der ikke er lovlig, da bebyggelsesprocenten er større end den, der er fastsat i lokalplanen for området.
 
Ifølge lokalplanen må grunden bebygges op til 30 procent, men efter kommunens egen beregning er bebyggelseprocenten faktisk 30,4 procent.
 
Det har kommunen vurderet er så lille en overskridelse, at kommunen har valgt at nedrunde procenten til 30.
Det er imidlertid ifølge bygningsreglementet ikke muligt at nedrunde en bebyggelsesprocent. Dermed ophæver klagenævnet kommunens byggetilladelse.

Hov - huset er taget i brug!

Under normale omstændigheder skulle en bygherre så tilpasse byggeriet, men det er ikke så let, da byggeriet er færdigt og beboerne er flyttet ind.
 
Kommunen kan i stedet vælge at give en dispensation for lokalplanen. Det vil der ifølge klagenævnet ikke være problemer med. Og det er nu sket - det skete kort efter, at byrådets Miljø- og Planudvalg fik en orientering om den tabte sag på et møde i august.
 
Peter og Anne Nielsen, der oplyser, at de har klaget på vegne af flere naboer, er fortørnede.
 
“Er læren, at det er omsonst at klage, da kommunen højest har et skuldertræk til overs for den slags, og hvis klagerne får medhold ved højere instans, ja så er man ikke bleg for at bevilge sig en dispensation,” skriver parret i en mail til UgeBladet.
 
De mener, der er tale om afvikling af retssikkerhed og tro på nærdemokrati og medbestemmelse.
 
Hvad siger Claus Leick (SF), formand for miljø- og Planudvalget, til den kritik?
 
“Jeg kan sådan set godt følge vores byggesagsafdeling i, at en overskridelse på 0,4 procent er så lille, så det kunne nedrundes uden dispensation. Men det må man så ikke, og selvfølgelig skal kommunen overholde lovgivningen. Men da klagenævnet ikke har indvendinger mod, at kommunen giver en dispensation og bygningen allerede står der, kan jeg godt leve med den her løsning,” siger Claus Leick.
 
Naboerne har også klaget over, at de mener en parterre-etage skal tælles med som en etage. Og derfor et bygningen ulovligt opført i tre og ikke to, som tilladelsen siger.
 
Kommunen har afvist dette, da huset ligger på en skrænt og nederste etage er delvist under jord på en måde, så kommunen ikke mener, det tæller som en etage. Da bebyggelsesprocenten var ulovlig, har klagenævnet undladt at tage stilling til denne side af sagen. Det sker kun, hvis naboerne klager igen - og det kan de gøre indtil 19. september.

Publiceret 11 October 2017 20:00

SENESTE TV