Budget 2018 løser ikke alle problemer

“Kommuner risikerer kollektiv straf,” advarer borgmester Jørgen Gaarde (S).

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Et enigt byråd har vedtaget budgettet for 2018, som borgmester Jørgen Gaarde kalder for et budget, der peger fremad igennem vigtige anlægsinvesteringer og ekstra penge til ældre, dagtilbud og skoler.
 

“Det er lykkedes i kraft af et godt samarbejde hele vejen rundt,” sagde Jørgen Gaarde, som dog pointerede, at budgettet ikke løser alle problemer.
 

Jens Szabo (V) nævnte derpå to af de mest presserende - nemlig udsigt til et uforudset merforbrug i år på 13,8 mio. kr. på ældreområdet og seks mio. kr. på handicapområdet.
Jens Szabo fik straks en reaktion fra Jørgen Naut, Socialdemokratiets budgetordfører.
“Det er også med bekymring vi ser på udviklingen på ældre- og handicapområdet. Det skal vi have set på,” sagde Jørgen Naut, der ellers glæder sig over positive høringsindlæg om budgettet fra både Senior- og Handicaprådet og fra Hoved-Medudvalget.
 

Tage Nielsen (R) glæder sig over, at byrådet ikke har lagt besparelser eller nye effektiviseringer ind i næste års budget - efter hans vurdering første gang i 10 år. Derimod er der ekstra penge til drift.
 

Borgmester Jørgen Gaarde luftede dog en bekymring.
 

“Ifølge aftalen mellem KL og regeringen skal kommunerne under ét overholde samlede rammer for anlæg, skat og drift, og aktuelt holder ingen af områderne sig inden for rammen. På anlæg er kommunerne samlet nødt til at barbere 0,4 mia. kr. af budgetterne, og det er ikke pjat. Kommunerne vil blive straffet under ét, hvis vi ikke når i mål,” sagde han. Om det lykkes, ved vi 15. oktober, hvor kommunernes senest skal have vedtaget budgetterne for 2018.
 

Budgettet fik flere bemærkninger. Maria Temponeras (EL) sagde, at aftalen om mere bæredygtighed, kan være med til at skabe reparations-cafeer, kommunale 3-d printere hvor borgerne kan lave reservedele og biblioteker, der kan udvikles til byttecentraler.
 

“Jeg er ikke sikker på, vi har helt samme tolkning af den del af budgetaftalen,” sagde Jens Szabo.

Publiceret 06 October 2017 06:00

SENESTE TV