Portræt af en spidskandidat:

Linda Andrea mødte stigende mistillid

UgeBladet præsenterer spidskandidaterne til byrådsvalget. Alle har fået de samme 10 spørgsmål. Rækkefølgen af personerne sker efter lodtrækning. I denne uge er det Liberal Alliances Linda Christie Andrea.

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Hvad/hvem fik dig til at stille op til byrådet første gang?
“Igennem mit job som læge har jeg oplevet en stigende grad af registrering, bureaukrati og en mindre tillid til fagligheden hos de ansatte. Det har fået mig til at brænde for, at gøre livet bedre for offentlig ansatte.”
 
“Samtidig er jeg datter af en selvstændig erhvervsdrivende bogtrykker, så jeg har oplevet og set, hvor meget det kræver at have succes med iværksætteri. Denne indsats synes jeg skal belønnes og støttes bedst muligt - det er iværksætterne der skaber arbejdspladserne for Danmark - og dermed det vi alle skal leve af.”
 
Hvad forventer du af de næste fire år, hvis du opnår valg? Nævn to-tre punkter.
“Skatten i Skanderborg Kommune sænkes.”
 
“Der bruges færre penge på administration og flere på varme timer - eksempelvis lærere, pædagoger, plejepersonale med flere.”
 
“Skanderborg kommune har udliciteret flere opgaver til private virksomheder og borgerne kan frit vælge mellem offentlig og privat service på flere områder.”
 
Hvornår har du sidst brugt kollektiv transport? Hvilken?
 
“I Danmark tager jeg toget til og fra min arbejdsplads, så ofte som min hverdag muliggør det. I Berlin har jeg netop benyttet såvel Uber som undergrundsbane under et ophold på kongres.”
 
Nævn en film eller tv-udsendelse, der for nylig har gjort indtryk på dig og hvorfor.
“Genså for kort tid siden Hvidstengruppen. Hovedpersonernes engagement og indsats på en gang inspirerer og afføder stor respekt fra mig. Vores lands fortsatte frihed er afhængig af, at vi tør kæmpe for det vi tror på - og vi skylder vor dybeste respekt for alle, der har ydet eller aktuelt yder, et stort offer i kamp for Danmark.”
 
Har du ændret daglige rutiner for at afhjælpe Jordens klimaudfordringer, nævn gerne et eksempel.
“Jeg har udskiftet min bil med en langt mere driftsøkonomisk bil og jeg tilstræber at købe danske varer, når det er muligt.”
 
Hvad spiser du til hverdag til morgenmad?
“Ymer med frisk frugt.”
 
Nævn din sidste gode ferieoplevelse.
“I juni var min mand og jeg i Paris i fire dage. Vi boede i centrum af byen i en lejlighed, vi havde fundet via airBnb – og fik en meget autentisk og tæt oplevelse af livet i byen. Jeg elsker ferie i storbyer og i særdeleshed Paris. For mig er det vigtigt at have tid med familien helt uden forstyrrelse og pligter.”
 
I hvilket omfang bruger du de sociale medier, og hvad giver de dig?
“Jeg bruger LinkedIn og Researchgate til mine professionelle netværk. Min politiker-profil på Facebook giver mig mulighed for at debattere politiske emner med mennesker, som jeg ellers ikke ville møde - og til at fortælle om, hvad jeg går og laver og hvilke visioner jeg gør mig for Skanderborg.”
 
Har du en cykel, der er pumpet og køreklar?
“Nej - det har jeg ikke haft, siden jeg var studerende. Jeg bor langt ude på landet og har ikke mulighed for at bruge cyklen som transportmiddel til arbejde. Til gengæld nyder jeg, at min islandske hest altid er klar til en tur ud i naturen - og at den aldrig skal lappes..!”
 
Nævn en person, du beundrer.
“Liberal Alliances Økonomi- og Indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll. Han er en fantastisk taler, der formår at begejstre og oplyse hans tilhørere, samtidig med, at hans liberale standpunkter står helt klart. Jeg ser det som en gave at kunne søge vejledning og gode råd hos ham, og jeg sætter pris på hans altid venlige og imødekommende væsen og hans humor."
 
"Hans arbejde for at hjælpe kommunerne med at fjerne selvpålagte regler og bureaukrati er til stadig inspiration for mig, for her ligger nøglen til, at vi i Danmark får råd til at hjælpe de mennesker, der har behov for det – frem for at bruge pengene på administration."

Publiceret 05 October 2017 11:45

SENESTE TV