Ministre skeler til Skanderborg

Skanderborg er blandt de kommuner i landet, der har størst succes med at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og udlændinge– og integrationsminister Inger Støjberg (V) inviterede fredag Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde (S) samt borgmestrene fra syv andre kommuner til inspirationsmøde i Beskæftigelsesministeriet.
 
Formålet var at høre de otte borgmestre fortælle om deres positive erfaringer med at integrere flygtninge og knytte dem til arbejdsmarkedet.
 
“Vi skal blive bedre til at dele de gode erfaringer. Flere kommuner kan med fordel lade sig inspirere af Skanderborg kommune,” sagde Troels Lund Poulsen efter mødet, mens Inger Støjberg fremhævede, hvordan Skanderborg og de øvrige syv kommuner har ydet en ekstra stor indsats for at få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet.
 
“Ved at udveksle erfaringer på kryds og tværs kan vi få løftet integrationsindsatsen og styrket beskæftigelsen i hele landet – og her betyder det meget, at nogle kommuner går forrest,” konstaterede Inger Støjberg.
 
Noget af det, borgmestrene ifølge Jørgen Gaarde efterlyste på mødet, er mindre bureaukrati.
 
“Vi kan i Skanderborg se, hvordan en høj beskæftigelsesindsats overfor flygtninge giver os gode resultater. Det vigtigste er, hurtigt at få lagt en plan og sat den i værk for at integrationen kan gå godt. Som kommuner kan vi inspirere hinanden, og selvom vi alle otte har succes på beskæftigelsesområdet, især i forhold til flygtninge, kunne vi godt ønske os, at ministrene ville arbejde for at lette det bureaukrati, der spænder ben for integrationen,” siger Jørgen Gaarde.
 
“I alle kommuner tales i dag om at se indsatsen overfor flygtninge som en investering. Ved at have mange virksomhedskonsulenter, kan vi skaffe flere flygtninge i arbejde, men det giver selvfølgelig også øgede udgifter. Her er det vigtigt få gjort opmærksom på, at det, man sparer i ydelser, opvejer de øgede udgifter,” understreger Jørgen Gaarde.

Publiceret 13 September 2017 11:45

SENESTE TV