Indskrifter med religiøst indhold kender man fra andre middelalderlige ringe. Det er typisk navne på de hellige tre konger, Kasper, Melchior og Balthazar, eller Ave Maria, Anna, Jesus Kristus, Jesus og Maria. Man kender til ringe af nogenlunde samme slags som den nyfundne på Ringkloster, blandt andet fra England, fortæller Helle Reinholdt.

Indskrifter med religiøst indhold kender man fra andre middelalderlige ringe. Det er typisk navne på de hellige tre konger, Kasper, Melchior og Balthazar, eller Ave Maria, Anna, Jesus Kristus, Jesus og Maria. Man kender til ringe af nogenlunde samme slags som den nyfundne på Ringkloster, blandt andet fra England, fortæller Helle Reinholdt.

Amatør-arkæolog finder guldring fra 1400-tallet

Ring med religiøs indskrift har muligvis tilhørt en nonne ved klosteret

En amatørarkæolog gjorde et fornemt fund, da han gik med sin metaldetektor ved Ringkloster ved Skanderborg Sø. I jorden fandt han en guldring fra 1400-tallet, som museet i Skanderborg fik indleveret i slutningen af maj. Amatørarkæologen er tilknyttet Skanderborg Museum, der havde bedt ham søge i netop det område.
"Det er lang tid siden, at vi har søgt i området her og metaldetektorene bliver bedre hele tiden. Derfor havde vi området som indsatsområde. Den lille fine guldring er fundet på en af markerne uden for selve klosteranlægget. Den kan være tabt et andet sted, måske inde på selve klosterområdet, og derefter havnet på findestedet sammen med affald og jord, der blev spredt ud efter klostertiden. Vi ved det ikke, men det kunne tænkes," forklarer Helle Reinholdt, der er museumsdirektør ved Skanderborg Museum.

I herrens navn

Ringens skinne er fem millimeter bred, ringens indvendig diameter er 16 millimeter, og ringen har en vægt på omkring to gram. Ringen er udvendig hvælvet, hul og med et plante- og dyreslyng på hver side af en ophøjet, gotisk skrift, der er lidt vanskelig at aflæse på grund af slid. På ringen står bogstaverne NO MD, som er en forkortelse af "in nomine domine," og betyder "i herrens navn".
Museumsdirektøren fortæller, at den lille ring kan have tilhørt en af nonnerne på Ringkloster. Den religiøse indskrift afspejler måske ikke klosterlivets indhold, men kan sandsynligvis ses i sammenhæng med en af datidens bedrestillede familier, der har ejet ringen eller måske videregivet den til et familiemedlem i Ring kloster. Rige borger- og adelsdøtre var nemlig blandt nonnerne på Ringkloster.
"Vi kender til en oplysning af denne art. I 1292 testamenterede en fru Gyda, der tilhørte den rige Hvideslægt, i alt syv fingerringe, deriblandt en ring til sin lillesøster Margrethe, der var nonne i Ringkloster. Margrethes ring er naturligvis meget ældre end den nyligt fundne guldring, men historien giver en god idé om, hvad baggrunden kan have været for den "nye" ring," fortæller hun og forklarer, at fundet ikke vækker undren, da klosteret, der var et nonnekloster af benediktinerordenen, havde en vis rigdom knyttet til sig.
Klostret er stiftet engang i 1100-tallet og fungerede indtil reformationen, men her boede nonner en del år herefter. Selve klosterbygningerne blev i mange år benyttet som ladegård for Skanderborg Slot, indtil de sidste klosterbygninger brændte i 1715.

Danefæ

Da ringen er i guld bliver den karakteriseret som danefæ og er derfor statens ejendom og skal afleveres til Nationalmuseet. Men Skanderborg Museum håber på et tidspunkt at kunne udstille ringen.
Museet på Adelgade har allerede en guldring fra Ringkloster i sin samling. Ved en udgravning inde på selve klosterområdet fandt arkæologer i 1985 en fingerring. Ringen er også danefæ, som er deponeret på Skanderborg Museum, hvor interesserede kan se den i museets udstilling.

null

Publiceret 21 June 2013 10:00