Tryghedsmåling: Vi er mest trygge - og mest trygge ved politiet

Sydøstjyllands Politikreds er vurderet som den større politikreds i Danmark, hvor borgerne er mest trygge og har størst tillid til deres politi

91,4 procent af borgerne i Sydøstjyllands Politikreds føler sig trygge i deres nærområde og 89,0 procent af dem har tillid til deres politi. Det viser Tryghedsmåling 2018, der netop er offentliggjort af Rigspolitiet. Det betyder, at Sydøstjyllands Politikreds er vurderet som den større politikreds i Danmark, hvor borgerne er mest trygge og har størst tillid til deres politi.

Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi, har modtaget undersøgelsens resultat med stor glæde.

"Det glæder mig rigtigt meget at vores indsats hver eneste dag har ført til, at borgerne grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag og at de har tillid til at vi, som deres politi, er der for dem. Det er meget tilfredsstillende," siger Jørgen Abrahamsen tilføjer:

"Jeg sender straks æren for det gode resultat videre til ledere og medarbejdere i Sydøstjyllands Politi. Det er dem, der hver eneste dag gennem deres arbejde skaber grundlaget her hos os for et resultat, som det Tryghedsmålingen er udtryk for."

Resultatet af Tryghedsmålingen viser generelt at dansk politis indsats er i en god udvikling. Samlet er trygheden på landsplan fastholdt på 86,5 procent af borgerne, der føler sig trygge i deres nærområde, mens 83,5 procent har tillid til politiet, - i 2017, var det tal på 79,2 procent.

Hvorfor Sydøstjyllands Politi?

Undersøgelsen er netop modtaget, men refleksionerne hos Sydøstjyllands Politi er allerede i gang om, hvad det særligt er, der ligger til grund for udviklingen og det gode resultat.

"Vi vil i den kommende tid nærstudere undersøgelsen," siger Jørgen Abrahamsen.

"Vi vil ikke gætte på hvilken eller hvilke dele af vores samlede indsats, der særligt bærer resultatet, for måske er det snare summen af den samlede daglige indsats, hvor vi lykkes med at levere politibetjening, som borgerne føler de kan regne med, end enkelte elementer, der skal til’, forklarer han. ’Vi møder borgerne hver dag og opbygger gennem den enkelte medarbejders gode opgaveløsning i hverdagen nærhed og relationer til borgerne, der synes at kvittere med tryghed og tillid. Og mange tak for det," tilføjer han.

Kan blive bedre

Politikredsen vil nyttiggøre den viden som undersøgelsen kan give.

"Vi skal jo videre ad den vej, som borgerne ønsker af deres politi. Det er et flot og tilfredsstillende resultat, men det kan altid blive bedre og det skal og vil vi stræbe efter," siger Jørgen Abrahamsen og forklarer:

"Vi ved jo godt, at af og til så lykkes vi ikke og en borger oplever ikke at få den politibetjening, som var forventningen. Samfundet og kriminaliteten forandrer sig også, ligesom forventningerne til, hvad et godt politi skal gøre og levere i forhold til borgerne bevæger sig. Vi skal kvittere for den gode måling ved at følge med og levere også fremover."

cns

Publiceret 06 January 2019 10:30

SENESTE TV